Інтерв’ю директора Андрія Костюка про підготовку майбутніх вчителів

– Розкажіть трохи про себе. Де народились, вчились, працювали? Як склалося Ваше особисте життя?

Народився 03 квітня 1983 року в м. Бериславі Херсонської області. У 2000 році закінчив Бериславську загальноосвітню школу № 3.

У 2006 році закінчив Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», вчитель фізичної культури і валеології, керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи.

У 2014 році закінчив магістратуру в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Управління навчальним закладом», керівник підприємства, установи та організації.

У період з 2007 по 2014 роки працював викладачем фізичного виховання та керівником фізичного виховання КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського» Херсонської обласної ради.

З 2018 року по теперішній час – викладач циклової комісії фізичного виховання Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету, спеціаліст І категорії.

Одружений, маю двох синів.

– Як давно Ви очолюєте Бериславський педагогічний коледж? Чому прийняли таке рішення?

За час роботи у коледжі керівником фізичного виховання і спорту я душею поріднився з цим закладом і хотілося не зупинятися на досягнутому, а підтримати розвиток коледжу у складний для навчального закладу час, коли відбувається реформування освіти та визначається доля закладів фахової передвищої освіти. Мені завжди імпонували такі якості як наполегливість, рішучість, цілеспрямованість, які важливі для сучасного менеджера освіти, що і стало причиною прийняття такого рішення.

 

– Розкажіть про роботу директора з власного досвіду. Чи важко бути керівником навчального закладу? Якими були Ваші перші кроки як керівника навчального закладу?

Звичайно бути керівником навчального закладу в наш час непросто. Потрібно орієнтуватися у загальних процесах реформування освіти, працювати із документами різного рівня, розпізнавати і оцінювати події, котрі можуть якимось чином вплинути на ефективність діяльності коледжу, аналізувати її результати; розумітися у соціальних потребах працівників і студентів, бути чутливим та уважним у ставленні до них.

 

– Чи вдається поєднувати директорську й педагогічну діяльність?

Дуже складно поєднувати, багато часу займає робота з вхідними документами. Ви не уявляєте собі, скільки електронної кореспонденції приходить на пошту коледжу кожного дня, з ними треба ознайомитися і відповідно відреагувати. А ще в умовах карантинних обмежень доводиться часто брати участь у різноманітних нарадах, які відривають від навчальних занять. На мою думку, директор закладу освіти як менеджер не повинен займатися викладанням, але тоді йому не буде зараховуватися педагогічний стаж.

 

– Як налагоджуєте контакт із колективом на посаді директора?

Основним завданням своєї кадрової політики я вважаю є збереження висококваліфікованого колективу, забезпечення спадкоємності поколінь, використання енергії молодих та здобутків досвідчених членів колективу.

Я сподіваюсь на підтримку колективу, на те, що ми разом будемо розвивати коледж, підвищувати його авторитет в Південному регіоні та області.

 

– З чого починалась славна історія коледжу? Хто були Ваші попередники? Чи підтримуєте зв’язок із Маргаритою Климович?

У документах архівного фонду Херсонського облвиконкому, в довідці, направленій Голові Ради Міністрів УРСР, визначено час створення Бериславського педагогічного училища (коледжу) — 1929рік. (Архівні довідки, матеріали не збереглися і точна дата відкриття навчального закладу відсутня. Про це свідчить архівна довідка від 12.01.2000 р. № 04-2X316 Одеського обласного архіву). Бериславське педагогічне училище (спочатку був технікум) було організоване (зі слів перших випускників) 1 вересня 1930 року, в м. Херсоні при педагогічному інституті, тоді ХІНО.

Першим його директором був Литвиненко Іван Андрійович. Навчальний заклад як педагогічний технікум було переведено із  м. Херсона у м. Берислав у 1931 році.

На посаду директора коледжу мене запропонувала Маргарита Климович.

 

– Що саме, на Вашу думку, вирізняє Бериславський педагогічний коледж серед інших?

Специфічною особливістю професійної підготовки майбутніх педагогів у Бериславському педагогічному коледжі є вагома частка педагогічної практики, яка становить 1/3 від часу загальної підготовки вчителя початкової школи і вихователя дошкільного закладу. Налагоджена система педагогічної практики у педагогічному коледжі створює умови для оволодіння студентами інтегрованими професійними уміннями і педагогічними компетентностями, які є базою для фундаментальної наукової підготовки під час здобуття вищої освіти на рівні бакалавра і магістра.

– Найкращим критерієм успішності закладу вищої освіти є гідне працевлаштування його випускників. Як з цим у педагогічному коледжі?

Враховуючи багаточисленні позитивні відгуки батьків, студентів, керівників підприємств, організацій, установ, де працюють випускники коледжу можна зробити висновок, що вони є досить конкурентоспроможними.

 – Випускники педколеджу називають його найкращим закладом та гордяться тим, що саме тут навчалися. Якими випускниками Ви особливо пишаєтесь?

Ми пишаємося своїми випускниками, які працюють у сфері освіти, бо сам цей факт вже є підставою для поваги до них.

– Директор коледжу – це ще й хороший господарник. Як Вам вдається забезпечувати гідні умови для учасників освітнього процесу?

Особливу увагу я намагаюся приділяти забезпеченню всебічної підтримки співробітників, які активно, творчо працюють на результат; створенню комфортних умов праці для усіх працівників та студентів коледжу.

– Однією з багаторічних проблем навчального закладу є відсутність пільгового житла для студентів – гуртожитку. Які плани чи кроки плануєте здійснити для розв’язання цього питання?

Ми почали співпрацювати з різними державними установами та організаціями з питання відновлення роботи окремої частини гуртожитку. Сподіваємося на позитивні результати.

— Чи вдається в умовах економічної кризи та пандемії зберегти педагогічні кадри?

Усі зусилля дирекції коледжу спрямовані на збереження та підвищення рівня кадрового потенціалу коледжу всіма можливими засобами, які не суперечать законодавству.

– Карантин у роботі педагогів по всьому світу вніс корективи. Як справляється з цим колектив коледжу? Які методи й форми застосовуєте в навчанні? Яким способом студенти отримують практичні навички?

У напружений період дистанційного навчання в незвичному режимі роботи викладачі раціонально розподіляють свій час між методичною роботою і педагогічною діяльністю (проведення онлайн занять, складання тестових завдань та ін.). У коледжі запроваджено такі хмарні навчальні середовища: G Suite для освіти та LMS Moodle “Вчись онлайн”.

Також повідомляємо, що у цьому році наш коледж приєднався до хмарних сервісів G Suite for Education. Завдяки цьому навчальний заклад безкоштовно отримав доступ до хмарних сервісів, які можна використовувати в навчальній діяльності як педагогами, так і студентам.

Даний сервіс працює в коледжі паралельно із LMS Moodle “Вчись онлайн”, яка також має свої освітні переваги у створенні інформаційно-освітнього середовища коледжу. 

Його можливості: безкоштовне користування хмарними сервісами G Suite for Education; створення корпоративної пошти – @bpc.ks.ua; організація дистанційного навчання за допомогою хмарних сервісів  G Suite for Education та LMS Moodle «Вчись онлайн»; організація мережевої взаємодії між усіма учасниками навчального процесу, організація постійної взаємодії «викладач-студент»; індивідуалізація процесу навчання, розширення меж самостійної діяльності студентів; створення відкритої системи освіти, яка забезпечить кожному здобувачу та викладачу індивідуальну освітню траєкторію для саморозвитку.

– Освіта потребує сучасних педагогів, які є компетентними, вмотивованими, відкритими до змін та новацій. Підготовку яких фахівців здійснює педагогічний коледж? Які спеціальності є найбільш популярними у коледжі?

На сьогодні коледж є багатопрофільним навчальним закладом фахової передвищої освіти, який має ліцензію на підготовку фахових молодших бакалаврів та до 2022 року молодших спеціалістів з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальностей Початкова та Дошкільна освіта. Наші випускники отримують такі кваліфікації: вихователь логопедичної групи, асистент вихователя інклюзивної групи, музичний керівник закладу дошкільної освіти, Вчитель фізичної реабілітації, вчитель інформатики початкової школи, керівник секцій спортивного напряму, вчитель англійської мови початкової школи, асистент вчителя, організатор позакласної та позашкільної роботи.

– Андрію Михайловичу, хотілося б почути Вашу думку про сьогоднішніх студентів. Скільки їх, які вони, хто й куди запрошує їх на роботу після здобуття професії?

Наші студенти дуже різні та неповторні, ми їх любимо і поважаємо з усіма їх індивідуальними особливостями, намагаємося допомогти та підтримати кожного на шляху професійного становлення. Сподіваємося що це взаємно.

– Що є предметом особливої гордості для Вас як директора педагогічного коледжу?

Повага та взаєморозуміння, командний дух у єдиній спільноті працівників та студентів Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф.Беньковського Херсонського державного університету.

– Безперечно, у такого прогресивного керівника як Ви, є бачення перспектив розвитку навчального закладу. Яким Ви бачите майбутнє Бериславського педагогічного коледжу?

Сподіваюся на найкраще майбутнє для нашого навчального закладу, я зі своєї сторони намагаюся докладати усіх зусиль для цього через забезпечення високого рівня та якості освітніх послуг з метою підготовки конкурентоспроможного фахівця нової формації, формування активної громадянської позиції, ефективного використання матеріально-технічного і кадрового потенціалу.

 

– Дякую за розмову.

Обсуждение закрыто.