Студентська рада коледжу


Основними завданнями студентського самоврядування є: 

1) захист прав та інтересів студентів у відносинах із адміністрацією коледжу, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами;

2) участь в управлінні коледжем, зокрема через представників у керівних, робочих та дорадчих органах, органах громадського самоврядування;

3) сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

4) сприяння поліпшенню умов проживання та побуту студентів;

5) надання інформаційної, правової, фінансової (матеріальної) допомоги студентам;

6) залучення студентства коледжу до формування та реалізації державної і регіональної молодіжної політики, політики у сфері освіти;

7) співробітництво із студентським самоврядуванням інших ВНЗ, громадськими та іншими неприбутковими організаціями (крім тих, діяльність яких має політичне чи релігійне спрямування).


Положення про студентське самоврядування ПЕРЕГЛЯНУТИ


Comments are closed.