Перелік документів для вступу

1. Заява (заповнюється в приймальній комісії)

2. Документ, що посвідчує особу.  (Якщо Вам виповнилося 14 років, при вступі необхідно мати id-паспорт громадянина України.))  – обов’язково мати оригінал та копії. 

3. Ідентифікаційний код. – обов’язково мати оригінал та копії. 

4. Документ про освіту  (Атестат з додатком – для бази 11 класів, свідоцтво з додатком – для бази 9 класів, диплом про вищу освіту – для осіб, що мають вищу освіту) – обов’язково мати оригінал та копії.

5.  Сертифікат ЗНО з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)  – обов’язково мати оригінал та копії.

6. Медична довідка (форма 086-О) 086  – обов’язково мати оригінал та копії.

7. Довідка про щеплення (копія)

8. 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см

9. Пільгові документи (для абітурієнтів, що мають право на вступ за співбесідою, за квотами або першочергове зарахування)  – обов’язково мати оригінал та копії.

10. Військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозабов’язаних)  – обов’язково мати оригінал та копії.

11. Копія свідоцтва про шлюб (для одружених)

Документи подаються в папці для паперів (із зав’язками).

Документи подаються ОСОБИСТО абітурієнтом тільки в ПАПЕРОВІЙ формі (для бази 9 класів, заочна форма), та електронній формі (для бази 11 класів, що не мають спеціальних умов вступу).

 ПРИМІТКА:

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, визначених абзацами тринадцятим, чотирнадцятим пункту 3 розділу ІІІ Правил прийому до коледжу.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідно напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

Comments are closed.