Реквізити Благодійного фонду допомоги Бериславському педагогічному коледжу

фонд3Благодійництво врегульоване Законом України "Про благодійну діяльність і благодійні організації", постановами КМУ "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" та "Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт".
Ці норми накладають на ВНЗ такі вимоги під час збору благодійної допомоги:
1) Здача коштів повинна бути добровільна. Це значить, що благодійні внески не можуть вимагатися і не можуть мати фіксованої суми, благодійники не повинні розписуватися в будь-яких списках.
2) Для збору благодійної допомоги повинен бути відкритий рахунок в системі Держказначейства (ДКСУ) або у державному банку.
3) Статтею 3 Закону передбачає вичерпний перелік цілей, на які можуть бути використані кошти. У випадку навчального закладу це може бути надання допомоги для сприяння законним інтересам ВНЗ у сфері освіти, а також розвиток і підтримка сфери освіти у суспільних інтересах.

Comments are closed.