Вибіркові дисципліни на 2022-2023 н. р.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПЕРЕГЛЯНУТИ

Перелік вибіркових дисциплін по спеціальностях та курсах. 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта

222 група

Кількість кредитів ECTS для вибору – 7

Кіл-ть

Вибіркові компоненти освітньої програми

на IІІ ІУ семестр

Кредити ECTS

Семестр

1

Фізичневиховання

3

3,4

2-3

Графіка й відеоредактори

2

3

Практикум з основ інклюзивноїосвіти в закладах дошкільноїосвіти

2

4

Практикум з академічноїдоброчесності

2

3

Логопедія

2

3

Факультативний курс з іноземноїмови

2

3

 

Комунікативнакомпетентністьвихователівлогопедичнихгруп

2

3

221 група

Кількість кредитів ECTS для вибору – 5(без урахування дисциплін додаткової спеціалізації).

Кіл-ть

Вибіркові компоненти освітньої програми

на III i IV семестри

Кредити ECTS

Семестр

1-2

Факультативний курс з інформатики

3

3,4

Практикум з українськоїмови

3

3,4

Елементарна математика

3

3,4

Практикум з творчоїдіяльності через мистецтвотанцю

2

4

Образотворчемистецтво (практичний курс)

2

4

Практикум сучаснихтехнологійобробкиматеріалів

2

4

231 група

Кількість кредитів ECTS для вибору – 5 (без урахування дисциплін додаткової спеціалізації).

Кіл-ть

Вибіркові компоненти освітньої програми

на V і VІ семестри

Кредити ECTS

Семестр

1

Фізичневиховання

3

5,6

2

Методики розвитку і навчаннядітейранньоговіку

2

6

Цифровітехнології в дошкільнійосвіті

2

6

Графіка й відеоредактори

2

5

Практикум з ігровоїдіяльності

2

5

Сучасніпедагогічнітехнології

2

6

Факультативний курс з іноземноїмови

2

5

241 група

Кількість кредитів ECTS для вибору – 7(без урахування дисциплін додаткової спеціалізації).

Кіл-ть

Вибірковікомпонентиосвітньої програми на VII i VIII семестри

Кредити ECTS

Семестр

1

Фізичневиховання

3

7,8

2-3

Культура мовлення і практикум з виразногочитання

2

8

Практикум з академічноїдоброчесності

2

7

Логопедія

2

7

Практикум з основ інклюзивноїосвіти в закладах дошкільноїосвіти

2

8

Комунікативнакомпетентністьвихователівлогопедичнихгруп

2

7

21 група

Кількість кредитів ECTS для вибору – 8

Кіл-ть

Вибірковікомпонентиосвітньої програми на ІII-ІУ семестри

Кредити ECTS

Семестр

1-4

Практикум з ігровоїдіяльності

2

3

Культура мовлення і практикум з виразногочитання

2

3

Логопедія

2

4

Методики розвитку і навчаннядітейранньоговіку

2

4

Практикум сучаснихтехнологійобробкиматеріалів

2

4

Навчання і виховання в різновіковихгрупах

2

3

Образотворчемистецтво (практичний курс)

2

4

 

31 група

Кількість кредитів ECTS для вибору – 6

Кіл-ть

Вибірковікомпонентиосвітньої програми на ІII-ІУ семестри

Кредити ECTS

Семестр

1-4

Практикум з академічноїдоброчесності

2

5

Сучасніпедагогічнітехнології

2

6

Цифровітехнології в дошкільнійосвіті

2

5

Практикум з основ інклюзивноїосвіти в закладах дошкільноїосвіти

2

6

Логопедія

2

5

Факультативний курс з іноземноїмови

2

6

Спеціальність 013 Початкова освіта

121-122 групи

Кількість кредитів ECTS для вибору – 5(без урахування дисциплін додаткової спеціалізації).

Кіл-ть

Вибіркові компоненти освітньої програми

на III i IV семестри

Кредити ECTS

Семестр

1-2

Факультативний курс з інформатики

3

3,4

Практикум з  українськоїмови

3

3,4

Елементарна математика

3

3,4

Практикум з творчоїдіяльності через мистецтвотанцю

2

4

Образотворчемистецтво (практичний курс)

2

4

Практикум сучаснихтехнологійобробкиматеріалів

2

4

131-132 групи

Кількість кредитів ECTS для вибору – 5 (без урахування дисциплін додаткової спеціалізації та практик).

Кіл-ть

Вибіркові компоненти освітньої програми

на V і VІ семестри

Кредити ECTS

Семестр

1

Фізичневиховання

3

5,6

2

Факультативний курс з іноземноїмови

2

5

Сучасніпедагогічнітехнології

2

6

Методика роботи в групіпродовженого дня

2

6

141-142 групи

Кількість кредитів ECTS для вибору – 8 (без урахування дисциплін додаткової спеціалізації).

Кіл-ть

Вибіркові компоненти освітньої програми

на VІІ і VІІІ семестри

Кредити ECTS

Семестр

1

Фізичневиховання

3

7,8

2-3

Практикум з академічноїдоброчесності

2.5

7

Практикум з основ інклюзивноїосвіти в початковійшколі

2.5

8

Сучасніпедагогічнітехнології

2.5

8

Розвитокм’якихнавичок у студентівколеджу

2.5

8

Дозвіллєвадіяльність

2.5

7

Логопедія

2.5

7

 

Comments are closed.