Бібліотека

У своїй діяльності бібліотека коледжу керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України з питань бібліотечної справи, статутом і правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу та Положенням про бібліотеку.

Читати далі