Гуманістична парадигма педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського

1«Гуманістична парадигма педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського» – під такою назвою 26 вересня 2013 року пройшла студентська теоретична конференція для 4-х курсів.

Розпочала захід Т.В. Деменнікова, заступник директора з науково-методичної роботи, яка  у своєму виступі окреслила основні напрямки роботи конференції.

У пленарній частині взяли участь студенти. Годованець Вікторія зі 143 групи підготувала  виступ на тему «В.О. Сухомлинський – видатний педагог-гуманіст». Бережанська С., Бережанська Д., Коваленко Л. розкрили гуманістичну сутність переконань і освітньої практики видатного українського педагога.2

Учасники конференції зацікавлено переглядали відеоматеріали про педагогічний шлях В.О. Сухомлинського та роздуми педагога  про навчання і виховання дітей.

Науково обґрунтованими та змістовними були виступи студенток Карпової М., Черненко А., Василеченко В. на тему значимості педагогічних ідей В.О. Сухомлинського для розвитку особистісно-орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу в сучасній школі.

Окремою сторінкою  в діяльності педагога В.О. Сухомлинського була літературна творчість, тому саме з казками В.О. Сухомлинського слухачів познайомила викладач філології І.О. Малова, яка свій виступ побудувала у формі евристичної бесіди зі студентами.

3Ідея впровадження та використання здоров’язберігаючих технологій є дуже актуальним і важливим питанням на сьогоднішній день для студентів – майбутніх учителів початкових класів. Ставлячи завдання виховання нового покоління свідомої молоді, В.О. Сухомлинський насамперед наголошував на важливості формування фізично і морально здорової особистості. Суть цього питання розкрили студентки – Вдовіна Л., та Ярошович Н. Про універсальність педагогічного новаторства В.О. Сухомлинського повідомила Аністратенко М., студентка 141 групи. У своєму виступі вона виділила основні групи інновацій в педагогіці, які базуються на поглядах педагога-гуманіста. Директор коледжу М.В. Климович, кандидат педагогічних наук, у своєму виступі узагальнила  питання про внесок Сухомлинського у гуманістичну педагогіку та наголосила, що творчий доробок педагога актуальний для сьогодення.

У обговорені питань конференції взяли участь і слухачі студенти третього та четвертого курсів.

4 5

Comments are closed.