Тематика психолого-педагогічного семінару на 2013–2014 н. р.

Тема 1. Принципи і правила едукації (вересень)
План
1.    Поняття, система і структура едукаційного процесу.   Тупікіна С.В.
2.    Система принципів едукації.    Хмарук Г.О.
3.    Правила едукації:
–        щодо тестування;    Середа Н.С.
–        щодо пояснення;    Манюк Г.М.
–        щодо організації самостійної праці;    Лаппа О.О.
–        щодо зміцнення знань й умінь.    Жукова О.В.
Основні джерела
1.       Подласый, И.П. Педагогика в 2 т. Т. 1.Теоретическая педагогика : учебное пособие для бакалавров / И.П.Подласый. – М. :Юрайт, 2013. – С. 184-192; 709-719.
2.       Подласый, И.П. Педагогика : учебное пособие для бакалавров / И.П.Подласый. – М. :Юрайт, 2013. – С. 311-341.
3.       Підласий, І.П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя [Текст]. – Х. : Основа, 2010. – С. 243-263.
4.       Підласий, І.П. Таємна зброя педагога-репетитора [Текст]. – Х. : Основа, 2013. – С. 126-148.
5.       Підласий, І.П. навчання «під протоколом» [Текст] / І.П.Підласий. – Х. : Основа, 2011. – С. 55-105.
6.       Підласий, І.П.Спільна дія [Текст] / І.П.Підласий. – Х. : Основа, 2012. – С. 93-129.
 
Тема 2. Ергономічний підхід до організації навчально-виховного процесу  (січень)
План
1.     Ергономічні особливості розумової діяльності студентів.     Деменнікова Т.В.
2.    Забезпечення сприятливих умов праці студентів. Кольорове оформлення інтер’єру навчальної аудиторії.     Барковська О.О.
3.     Дидактичні засоби створення комфортного навчального середовища.     Бігун М.В.
Основна література
1.    Карапузова, Н.Д. Основи педагогічної ергономіки [Текст] : навч. посіб. / Н.Д.Каракузова, Є.А. Зімниця, В.М. Помогайбо. – К. : Академвидав, 2012. – С.59-72; 72- 97; 98- 128.
 
Тема 3. Технологія розвантаження як засіб профілактики стресу, емоційного
вигорання викладачів (березень)
План
1.       Поняття про емоційне вигорання та стрес, чинники, які  їх викликають.     Коліщук С.В.
2.       Профілактика стресів. Протидія стресу.     Литвиненко С.П.
3.       Методики попередження емоційного вигорання (тренінг).     Шаповалова К.В.
Основна література
1.      Калошин, В. Ф. Як ефективно діяти вчителю в критичній ситуації [Текст] : навч. вид. / В. Ф. Калошин. – К. : Основа,  2011. – 127 с. – ( Бібліотека  журналу «Управління школою»; Вип. 10).
2.      Мальцева, О. Будь здоровим учителю: Тренінги [Текст] : навч. вид. / Олена Мальцева. – К. : Шкільний світ, 2012. – 121 с. – ( Бібліотека «Шкільного світу»).
3.      Професія педагога: розвиток та самозбереження [Текст] : наук. – вироб. вид. / упоряд. Галіцина Л. В. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. –  ( Бібліотека «Шкільного світу»). 
4.      Радионова , В.А. Взаимодействие психолога и педагога в учебном процессе [Текст]: метод. рекомен. / В. А. Радионов,  М.А. Ступницкая. – Ярославль : Академия развития : Академия Холдинг, 2002. – 155 с. – (Практическая психология в школе).
5.      Шевченко, О.А. Тренінги професійного становлення молодих педагогів [Текст]: навч. вид. / О. А. Шевченко, І. А. Хозраткулова. – К. : Основа, 2010. – 112 с. – (Бібліотека журн. «Управління школою» Вип. 6).

Comments are closed.