Положення про огляд відеоматеріалів за темою «Фізкультурні хвилинки на уроках у 1-4 класах»

Додаток до наказу
від 03.02.2014 р. № 10-М
Положення
про огляд відеоматеріалів
за темою «Фізкультурні хвилинки на уроках у 1-4 класах»

 
1.      Загальні положення
1.1.          Огляд-конкурс є складовою частиною професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до впровадження здоров’язберігаючих технологій, організації роботи з питань дотримання рухового режиму учнів початкових класів.
1.2.          Мета огляду – формування професійних педагогічних компетентностей майбутніх учителів початкових класів.
1.3.        Основні завдання огляду:
–        стимулювання творчої активності та розвиток креативних здібностей студентів педагогічного коледжу;
–        пошук нових, сучасних форм проведення фізкультхвилвнок у початковій школі;
–        популяризація кращих фізкультхвилинок серед педагогічної громади;
–        формування ІКТ компетентностей майбутніх учителів початкових класів.
 
2.      Порядок проведення огляду відеоматеріалів «Фізкультурні хвилинки
на уроках у 1-4 класах»
2.1.          Огляд відеоматеріалів за темою «Фізкультурні хвилинки на уроках у 1-4 класах» проводиться 25 березня 2014 року.
2.2.          В огляді-конкурсі беруть участь студенти 2-3 курсів особисто або академічною групою.
2.3.          Для організації огляду відеоматеріалів «Фізкультурні хвилинки на уроках у 1-4 класах» створено оргкомітет у складі:
–        Деменнікова Т.В. – заступник директора з методичної роботи;
–        Костюк А.М. – керівник з фізичного виховання та спорту;
–        Шкворченко Г.Ю. – голова ПЦК комісії викладачів фізико-математичних дисциплін та нових інформаційних технологій.
2.4.          Учасники огляду-конкурсу надають до 23 березня 2014 року до організаційного комітету відеозаписи фізкултхвилинок, коротке резюме поданого відеосюжету.
2.5.          Організаційний комітет розглядає надані відеоматеріали і визначає кращі відеозаписи фізкультхвилинок для Всеукраїнського огляду відеоматеріалів за темою «Фізкультурні хвилинки на уроках у 1-4 класах», організовує оформлення заявок та надсилання відеоматеріалів на електронну адресу організаторів огляду до 30 травня 2014 року.
 
3.      Вимоги до відеоматеріалів, що претендують на звання переможців огляду
3.1.      Фізкультхвилинки повинні розв’язувати такі завдання:
–        відновлення працездатності та уваги учнів;
–        зняття м’язового та розумового напруження;
–        попередження порушення постави.
Основні вимоги до організації та проведення фізкультхвилинок:
–      вправи мають відповідати віковим особливостям дітей; бути простими, цікавими й доступними, мати ігровий характер; бути зручними для виконання на обмеженій площі, емоційними й досить інтенсивними;
–      вправи мають бути знайомі дітям, щоб не витрачався час на їх пояснення та розучування;
–      комплекс вправ має спрямовуватися на основні великі м'язові групи і знімати статичну напругу, викликану тривалим сидінням;
–      обов'язково треба добирати такі вправи, як потягування, випрямляння та вигинання хребта, на розпрямляння грудної клітки, що виконується з одночасними рухами рук угору і врізнобіч – вони сприяють випрямленню хребта та підвищують тонус м'язів-розгиначів тулуба;
–      рухи за своїм характером мають бути протилежними положенню тулуба, ніг, голови, рук дітей під час занять (вправи з випрямлянням ніг та тулуба, з нахилами й поворотами тулуба, розведенням плечей (рук) врізнобіч, підніманням голови);
–      обов'язковими мають бути вправи високої інтенсивності: 10-12 присідань, 30-40 с бігу на місці, 10-18 стрибків тощо;
–      вправи мають узгоджуватися з видом і тематикою уроків, характером діяльності;
–      остання вправа має спрямовуватися на зниження фізичного навантаження (повільне піднімання рук угору та опускання вниз у поєднанні з глибоким вдихом та повним видихом).
–      необхідно включати в комплекс вправи для відпочинку очей, дихальні вправи, вправи на координацію рухів.
3.3.          Відеозапис повинен тривати 1,5 хвилини. Обов'язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.
3.4.          До відеозапису подаються супровідні документи де зазначаються місце знаходження закладу в якому проводиться фізкультхвилинка, група, контактний телефон, прізвище, ім'я, по батькові авторів і керівників проекту. 

Comments are closed.