Теоретично-практична конференція

Згідно річного плану роботи коледжу на 2013-2014 навчальний рік,  у  рамках проведення місячника іноземної філології,  21 лютого відбулася щорічна теоретично-практична конференція «Формування професійних компетенцій при вивченні предметів іноземної філології як шлях підготовки студентів до створення науково-методичного середовища у дошкільних закладах та початковій школі». Основним питанням  конференції були шляхи  формування сучасного компетентного вчителя іноземної мови.

У роботі конференції взяли участь представники ІІ-х та ІІІ-х курсів спеціальності «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта».

Обговорювалися такі питання:

– «Роль науково-методичного середовища у формуванні професійної компетентності майбутніх викладачів початкової та дошкільної ланки»  (кандидат педагогічних наук   Климович М. В.);

– «Алгоритмическое мышление как залог формирования профессиональной компетентности будущего учителя начальных классов» (викладач  Чечилова Г. З.);

– «Підготовка вчителів початкових класів відповідно до державного стандарту початкової загальної освіти» (викладач  Середа Н. С.);

– «Формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності» (викладач  Кайдаш Ж. С.);

– «Інтерактивні технології на уроках іноземної мови та світової літератури» (викладач Жукова Ю. В.);

– «Психолого-педагогічні умови формування комунікативних навиків з іноземної мови в першокласників» (викладач  Перунова Г. О.);

– «Специфіка і стан навчання дітей іноземної мови в дошкільних закладах» (викладач Лаппа О. О.);

– «Методологічна компетенція вчителя початкових класів» (викладач  Рогова Є. С.).

Проблеми, над якими працюють викладачі циклової комісії, знайшли своє відображення у тематиці курсових робіт та практичних досліджень студентів. Результати таких  досліджень на конференції  презентували й  студенти – співдоповідачі:

–           «Использование алгоритмов при формировании орфографических навыков в процессе изучения русского языка» (студентка 144гр. Ганжела Є., викл.  Чечилова Г. З.);

–  «Навчання іноземної мови в першому класі» (студент 133гр. Шевцов І., викл. Середа Н. С.);

–  «Використання дидактичних, рольових ігор і казкових сюжетів» (студентка 133гр. Мочарна М., викл. Середа Н. С.);

–  «Специфіка і стан навчання дітей іноземної мови в дошкільних закладах» (студенти 221гр. Медвєдєва К., Павлюк Т., Скачкова В.,  викл.  Лаппи О. О.).

Виступи супроводжувалися презентаціями, що висвітлювали основний зміст.

Під час обговорення студенти ІІІ-х курсів поділилися своїми знаннями з тем, які вони досліджують у курсових проектах та вивчають на заняттях з  методики іноземної мови. А студенти ІІ-х курсів продемонстрували свої виступи,  що стали  першими кроками молодих спеціалістів у науково-методичній роботі.

Матеріали конференції мають практичну цінність для підготовки студентів до безперервної педагогічної практики, а також для  їхньої майбутньої педагогічної діяльності. 

Comments are closed.