Характеристика комісії

 Дошкільне відділення було створено у 1961 р. Предметно-циклова комісія розпочала свою діяльність з 1962 р..
Діяльність ПЦК спрямована на підготовку вихователів сучасних дошкільних закладів, які будуть реалізовувати вимоги Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти.
Ветерани педагогічної праці Гаврильченко Т.А., Ємець В.Я., Буслаєва В.І., Голова К.М., Кудрявцева Н.Л., Даніленко Г.І., Крайнік С.Д. є гордістю педагогічного коледжу. Викладачі і студенти шанують пам’ять викладачів Шевченко Л.Є., Понятовської Т.Й.
ПЦК викладачів дошкільних дисциплін є випускною комісією спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта». Викладачі забезпечують викладання у коледжі таких предметів: загальна психологія, педагогічна психологія, безпека життєдіяльності, практичне навчання в майстерні, охорона праці, педагогіка, сучасні педагогічні технології, методика формування елементарних математичних уявлень, методика ознайомлення з природою, логопедія, дитяча психологія, психологічна діагностика, основи педагогічної майстерності, методика фізичного виховання, основи логопедії, логопедична ритміка і методика навчання, психологія мовлення, клінічні основи дефектології, методика освітньо-виховної роботи з дітьми логопатами, основи природознавства, методика розвитку мовлення і навчання грамоти, організація самостійної роботи (з. в.), введення у спеціальність, керують різними видами педагогічної практики.
Завдання:
1. Формувати професійні компетентності майбутніх вихователів відповідно до мети дошкільної освіти , вимог Базового компоненту дошкільної освіти, Галузевої концепції неперервної педагогічної освіти.
2. Продовжувати роботу по ознайомленню та сприяти впровадженню в педагогічний процес дошкільних освітніх закладів сучасних педагогічних технологій.
3. Формувати вміння здійснювати психолого-педагогічну діагностику та включати студентів у навчально-дослідну діяльність.
4. Удосконалювати методичне та матеріально-технічне забезпечення кабінетів П(Ц)К.
5. Підвищувати компетентність викладачів засобами самоосвіти та методичної роботи.
6. Оновлювати комплекси навчально-методичного забезпечення предметів дошкільних дисциплін згідно змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм розвитку дитини, зокрема програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт».
Науково-методична проблема предметної (циклової) комісії:
Забезпечення якісної підготовки майбутніх вихователів до створення науково-методичного середовища у дошкільних навчальних закладах через впровадження особистісно зорієнтованих технологій у системі предметів дошкільного циклу.

Хмарук Галина Олександрівна

Науково-методична проблема: “Сучасні підходи до екологічного виховання дітей дошкільного віку, що стимулюють розвиток професійного рівня готовності студентів до наукового пошуку”.

Дисципліни: логопедія, методика природознавства.

 

 

Онищенко Станіслава Зінов’євна

Науково-методична проблема: “Евристичне навчання як засіб формування у студентів умінь здобувати знання шляхом набуття власного досвіду в курсі вивчення дитячої психології”.

Дисципліни: психологічна діагностика, дитяча

психологія, ОПМ.

 

 

Кузнєцова Оксана Вікторівна
Науково-методична проблема: “Формування професійної компетентності майбутніх вихователів логопедичних груп у процесі викладання предметів з додаткової кваліфікації та під час педагогічної практики”.
Дисципліни: логопедія, методика фізичного виховання, дитяча психологія, психодіагностика, пед. майстерність.

 

 

 

Рябченко Марія Ігорівна
Науково-методична проблема: “Створення комплексу навчально-методичного забезпечення навчального процесу”.

Дисципліни: педагогіка, вступ до спеціальності, сучасні педагогічні технології.

 

 

 

Грибовська Анастасія Сергіївна

Науково-методична проблема: “Створення комплексу навчально-методичного забезпечення навчального процесу”.

Дисципліни: методика формування елементарних математичних уявлень, дошкільна педагогіка.

 

 

Чернишова Наталія Сергіївна

Науково-методична проблема: “Створення комплексу навчально-методичного забезпечення навчального процесу”.

Дисципліни: методика розвитку мовлення, дошкільна педагогіка.

 

 

 

Детальніше про роботу викладачів дошкільних дисциплін дивіться на сайті комісії психолого-педагогічних дисциплін: http://psipedpck.www.bpc.ks.ua

Comments are closed.