Характеристика комісії

fizychnogo_vyhovanna

Предметна (циклова) комісія викладачів фізичного виховання

Науково-методична проблема П(Ц)К:
“Реалізація особистісно-орієнтованого підходу на уроках фізичного виховання як шлях підготовки студентів до створення науково-методичного середовища у дошкільних закладах та початковій школі”.

Завдання П(Ц)К фізичного виховання:

 • формування у студентів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, фізичну культуру, фізичні вправи, взаємозв’язок організму людини з природним і соціальним оточенням;
 • розвиток у студентів активної мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я і займатися фізичною культурою, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну складові здоров’я;
 • виховання в студентів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя; розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;
 • формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;
 • формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному вихованні;
 • оволодіння системою практичних умінь і навичок занять головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, зберігання і зміцнення здоров’я, розвиток й удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;
 • набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-приладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;
 • придбання досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей;
 • здатності до виконання державних або відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.

Як відомо, компонентом усебічного гармонійного розвитку особистості є фізичне виховання. А тому із заснуванням нашого навчального закладу до фізичного виховання ставились особливі вимоги: треба було і здоров’я студентів зміцнити, і досягти успіхів у фізкультурно-оздоровчій та спортивно-масовій роботі.

Заступники директора з фізичного виховання та спорту:

Стадніченко Андрій Михайлович до 1979 р.

Нікітін Микола Іванович з 1979 по 1986 рр..;

Авраменко Наталія Олександрівна з 1986 по 2000 рр..;

Легенко Володимир Семенович з 2002 по 2010 рр..;

Костюк Андрій Михайлович з 2010 по сьогодні.

З 2007 року предметно (циклової) комісії з фізичного виховання очолює Лактіонов Віктор Олексійович.

Фізичне виховання в коледжі здійснюється відповідно до програм з роботи з студентами 1-4 курсів і проводиться в формі навчальних та самостійних занять фізичними вправами, масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних позанавчальних заходів.

Для проведення практичних занять із фізичного виховання студенти розподіляються на основну, підготовчу і спеціальну медичні групи. Розподіл на групи проводиться на початку навчального року на всіх курсах з урахуванням статі, стану здоров’я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості. Навчальні заняття в зимовий період проходять у спортивному та тренажерному залах, іноді на свіжому повітрі, у весняний період – на кількох обладнаних спортивних майданчиках.

У навчально-виховному процесі викладачі предметної (циклової) комісії запроваджують нові інформаційні технології, використовують різні форми та методи формування фізичних якостей і розвитку рухових навичок майбутніх педагогів, проводять масові виховні заходи: свято до Дня Захисника Вітчизни, до Дня Збройних сил України, відзначення традиційного тижня фізичної культури. Заняття мають теоретичне та практичне спрямування, викладачі працюють з обдарованими студентами в позанавчальний час на тренуваннях та змаганнях.

Бериславський педагогічний коледж з 2001 року бере участь в обласній універсіаді студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Херсонської області. В загальному заліку команда дівчат та команда юнаків за останні роки посіли такі місця:

2001 – 2002 н.р. – юнаки – ІV місце, дівчата – ІI місце;

2002 – 2003 н.р. – юнаки – ІIІ місце, дівчата – І місце;

2003 – 2004 н.р. – юнаки – VIІ місце, дівчата – І місце;

2004 – 2005 н.р. – юнаки – ІV місце, дівчата – IІ місце;

2005 – 2006 н.р. – юнаки – ІІ місце, дівчата – IIІ місце;

2006 – 2007 н.р. – юнаки – І місце, дівчата – V місце;

2007 – 2008 н.р. – юнаки – ІІ місце, дівчата – IIІ місце;

2008 – 2009 н.р. – юнаки – ІІ місце, дівчата – І місце;

2009 – 2010 н.р. – юнаки – ІІ місце, дівчата – І місце;

2010 – 2011 н.р. – юнаки – І місце, дівчата – І місце;

2011 – 2012 н.р. – юнаки – ІІ місце, дівчата – І місце;

2012 – 2013 н.р. – юнаки – ІІІ місце, дівчата – І місце;

2013 – 1014 н.р. – юнаки – І місце, дівчата – І місце;

2014 – 1015 н.р. – юнаки – 5 місце, дівчата – І місце

Викладачі предметної (циклової) комісії з 2006 року беруть участь у всеукраїнському огляд-конкурсі на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України. З 2006 – 2013 рік наш навчальний заклад був переможцем обласного огляд-конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту.

Науково-методична діяльність викладачів полягає в розробці методичних рекомендацій, указівок, наочних посібників, навчальних посібників з фізичного виховання, фізичної реабілітації, спортивного виховання. Розроблені викладачами методичні матеріали для самостійної роботи з фізичного виховання передбачають можливість самоконтролю показників фізичного розвитку з боку студента. Підготовлено електронний посібник «Лікувальна гімнастика при порушенні постави» (викладач О.В.Кондратьєва), посібник «Методичні поради до виконання семінарських, практичних завдань з дисципліни спортивні ігри з методикою викладання» (викладач В.О.Лактіонов). Викладачі постійно вдосконалюють рівень своєї фахової майстерності, проводяться семінари (регіональні, обласні), друкуються публікації в журналах, газетах.

Викладачі предметної (циклової) комісії забезпечують викладання таких дисциплін:

 • Фізична культура
 • Фізичне виховання
 • Теорія і методика фізичного виховання
 • Рухливі ігри з методикою навчання
 • Теорія і методика навчання спортивних ігор
 • Теорія і методика навчання гімнастики
 • Теорія і методика навчання легкої атлетики
 • Теорія і методика навчання плавання
 • Методика навчання предмету «Основи здоров’я»
 • Основи фізичної реабілітації
 • Оздоровче плавання
 • Оздоровчий біг
 • Метрологічний контроль в реабілітації
 • Оздоровчі види гімнастики
 • Психологічна реабілітація дітей з фізичними вадами
 • Сучасні оздоровчі технології
 • Спортивна фізіологія
 • Методи дослідження у реабілітації
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів

Також ведеться секційна робота в позанавчальний час з таких видів:

 • Баскетбол;
 • Волейбол;
 • Футбол;
 • Настільний теніс;
 • Шахи;
 • Легка атлетика;
 • Спортивний туризм;
 • Тренажерна зала.

Склад предметно (циклової) комісії фізичного виховання:

лактыоновЛактіонов Віктор Олексійович, голова предметної (циклової) комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Науково-методична проблема: «Шляхи удосконалення професійно-прикладної підготовки вчителів початкових класів через створення науково-методичного середовища».

Дисципліни: фізичне виховання, теорія і методика фізичного виховання.

Керівник спортивних секцій: настільний теніс, футбол.

 

костюкКостюк Андрій Михайлович, заступник директора з фізичного виховання та спорту, спеціаліст І категорії.

Науково-методична проблема: «Сучасні підходи до фізичного виховання студентів педагогічного коледжу».

Дисципліни: фізичне виховання, теорія і методика фізичного виховання, теорія і методика навчання легкої атлетики.

Керівник спортивних секцій: волейбол, баскетбол.

 

кондратеваКондратьєва Ольга Валентинівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Науково-методична проблема: «Методичні основи впровадження принципів, методів, засобів ЛФК при різних видах порушення постави».

Дисципліни: фізичне виховання, фізична реабілітація (ФР), основи ФР, психологічна реабілітація, основи догляду за хворими, методи дослідження, метрологічний контроль у ФР, спортивна фізіологія, сучасні оздоровчі технології, теорія і методика оздоровчої фізичної культури та масового спорту.

Керівник спортивної секції: легка атлетика.

ЫльницькийІльницький Ігор Віталійович, спеціаліст І категорії, керівник спортивного клубу «Юність».

Науково-методична проблема: «Підготовка студентів до організації фізичного виховання та створення здоров’язбережувального середовища в початковій школі».

Дисципліни: фізичне виховання, методика навчання предмету «Основи здоров’я».

Керівник спортивних секцій: волейбол, спортивний туризм, школа безпеки.

ВыгурськийВігурський Микола Олексійович, спеціаліст І категорії.

Науково-методична проблема: «Роль рухової активності студентів у підвищенні продуктивності навчально-пізнавальної діяльності».

Дисципліни: фізичне виховання.

Керівник спортивної секції: настільний теніс

 

 

АвраменкоАвраменко Максим Валентинович, спеціаліст ІІ категорії.

Науково-методична проблема: «Розвиток потреби у режимному занятті спортом і звичок до занять фізичними вправами у майбутніх вчителів початкових класів».

Дисципліни: фізичне виховання, теорія і методика навчання спортивних ігор, теорія і методика навчання плавання, методика навчання предмету «Основи здоров’я», теорія і методика фізичного виховання.

Керівник спортивних секцій: баскетбол, волейбол, спортивний туризм.

 

КрасныцькийКрасніцький Юрій Анатолійович

Науково-методична проблема:  «Здоровя-збережувальний потенціал сучасного заняття фізичною культурою в педагогічному коледжі».

Дисципліни: фізичне виховання, теорія і методика фізичного виховання, теорія і методика навчання гімнастики, рухливі ігри з методикою навчання.

Керівник спортивних секцій: шахи.

Comments are closed.