Семінар “Наукові підходи до проблеми психології людини з обмеженими можливостями”

конд3Створення рівних можливостей для всіх громадян без винятку – незалежно від їх соціального статусу, стану здоров’я, віку чи інших показників, виховання толерантного ставлення до людей з особливими потребами – одне з основних завдань для суспільства, що прагне розвиватися у демократичному напрямку.
09 лютого 2016 року викладачем фізичної реабілітації Кондратьєвою О.В. було проведено семінарське заняття з психологічної реабілітації дітей з фізичними вадами на тему: "Наукові підходи до проблеми психології людини з обмеженими можливостями. Предмет і завдання спеціальної психології" зі студентами 122 групи спеціальності 5.01010201  "Початкова  освіта". 
конд2Викладач використала  різноманітні  методи та технології, студенти працювали з нормативними документами, що регламентують соціалізацію інвалідів у суспільство, обговорювали концепції інвалідізації та наукові теорії з точки зору психологічного підходу до проблеми інвалідності. Заняття було насичене різноманітними формами роботи із використанням інноваційних технологій. При цьому широко застосовувались інтерактивні методи навчання: асоціативний кущ, робота в парах, незакінчене речення, мікрофон, дискусія, рефлексія, ділова гра «Круглий стіл». Прослідковувалася міжпредметна інтеграція та застосовувалися здоровʼязбережувальні технології.

Comments are closed.