Відбулося попереднє засідання атестаційної комісії

13 березня у коледжі відбулося попереднє засідання атестаційної комісії. Членами комісії була розглянута діяльність викладачів у міжатестаційний період та підготовлені атестаційні справи. Головою атестаційної комісії коледжу Маргаритою Климович  були внесені пропозиції щодо удосконалення висвітлення результатів педагогічної діяльності під час презентації досвіду роботи викладачів, які атестуються. Зокрема, поширення власних педагогічних надбань у мережі Інтернет, шляхом публікацій на персональному web-ресурсі та публікаціями у фахових періодичних виданнях.

Адже відомо, що атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Comments are closed.