“Формування громадянських компетентностей у майбутніх вчителів початкових класів”. Семінар-тренінг для викладачів

Щоб бути здатним брати участь у демократії, викладачі мають вчитися використовувати демократичні права і свободи у взаємодії із студентською спільнотою коледжу.  Вони повинні знати як використовувати основні принципи та методи навчання ОДГ/ОПА для формування громадянських компетентностей у майбутніх вчителів початкових класів.

Викладачі через викладання фахових дисциплін мають навчити студентів демократичним підходам до навчання та виховання учнів початкової школи. Педагоги повинні уміти застосовувати такий підхід до навчання, який заснований на правах людини.

З цією метою та в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» 16 квітня 2018 року директором коледжу Маргаритою Климович спільно з викладачами Жанною Кайдаш, Галиною Пирожок та Олесею Соколковою був проведений семінар-тренінг для викладацької спільноти коледжу на тему: “Формування громадянських компетентностей у майбутніх вчителів початкових класів“.

На початку заняття викладачі ознайомилися з основними нормативно-правовими актами, що регламентують впровадження ОДГ/ОПЛ в українському освітньому просторі, змістом та ключовими поняттями ОДГ/ОПЛ, з’ясували прояви демократії у сучасному світі. Проаналізували та дали власне бачення розвитку демократичного суспільства в Україні,  використовуючи Закон України «Про освіту» та Концепцію Нової української школи.

Проведена вправа «Букет квітів» сприяла створенню позитивної атмосфери на занятті, підвищенню згуртованості та самооцінки викладачів у групі. Через запропоновані концепції (суспільство, рівність, освіта, гідність, навчання, демократія) вправа налаштувала учасників на плідну роботу

Педагоги долучилися до нормотворчої діяльності у групах. Учасники обговорювали та визначали правила взаємодії, які презентували для ознайомлення у колективі та одночасно ухвалили і зобов’язалися виконувати ці правила під час своєї діяльності. Також визначили, обговорили та демократично погодили правила роботи у групах та самостійно слідкували за їх дотриманням під час заняття.

Утворивши нові групи, педагоги виконали вправу «Продовж речення», де  запропонували узагальнене бачення навчання демократії  у коледжі та візуалізували зміст та шляхи реалізації даного напряму в демократичному суспільстві

Виконуючи вправу «Перегони на повітряних кулях» викладачі обіграли ситуацію відчуження природних прав людини. Але в той же час зробили висновок про те, що в умовах чинної Конституції скасування будь-якого з цих прав призвело б до серйозної шкоди для демократії.

Тренуванню навичок командних дій гравців, розумінню взаємозалежності та взаємовідповідальності, що є необхідною складовою громадянської компетентності представників педагогічного колективу  сприяла вправа «Китайські палички».

Підсумок заняття було реалізовано через вправу «Клубок». Викладачі активно рефлексували з теми заняття, визначали шляхи формування громадянських компетентностей у студентів коледжу та висловлювали побажання постійно оновлювати свої знання з демократії та прав людини.

У кінці заняття викладачі склали вивчені на тренінгу компетенції та бажання застосовувати набутий досвід у «Валізу викладача Бериславського педагогічного коледжу», а емоційні враження відобразили у «Календарі вражень».

БІЛЬШЕ ФОТО ТУТ

Comments are closed.