Креативні сувеніри від студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта заочної форми навчання

Одним із важливих завдань підготовки вихователя ЗДО є розвиток практичних умінь і навичок як необхідної умови зростання його професійного рівня.

Тому одним із завдань самостійної роботи для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта заочної форми навчання з дисципліни “Практикум навчання в навчальних майстернях” є створення різнопланових творчих виробів.

Уміння студентів креативно реалізовувати свої набуті компетентності є однією зі складових готовності випускників педагогічного коледжу до самостійної професійної діяльності і займає важливе місце у системі з фахової підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти.

Comments are closed.