Відбувся захист курсових робіт студентами ІІІ курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта заочної форми навчання

Сьогодні, 21 лютого 2020 року відбувся захист курсових робіт студентами випускної групи спеціальності 012 Дошкільна освіта заочної форми навчання. 

Студенти 31 групи продемонстрували вміння  самостійно ставити та комплексно вирішувати практичні та науково-дослідницькі завдання навчання і виховання в дошкільних закладах, застосовувати теоретичні знання на практиці.

Курсові роботи були захищені з таких дисциплін: дитяча психологія, методика фізичного виховання, методика формування елементарних математичних уявлень, методика розвитку мовлення і навчання грамоти, методика ознайомлення з природою, методика, зображувальної діяльності, педагогіка.

Адже відомо, що курсова робота студента коледжу – це один із видів навчальної та науково-дослідної роботи. Вона показує рівень теоретичного мислення, вміння студентів організовувати і планувати роботу, ступінь оволодіння методами і методиками дослідження.

Comments are closed.