Робота дистанційно продовжується. Відбулося засідання педагогічної ради

13 травня, на платформі Zoom відбулося чергове засідання педагогічної ради коледжу. У ході заходу розглянули низку важливих питань.

Директорка коледжу Маргарита Климович звернула увагу присутніх на оновлення змістового наповнення організації освітнього процесу та повідомила про ключові зміни, які пропонуються законодавством про освіту.

У свою чергу, заступниця директора з навчальної роботи Галина Москалюк  проінформувала про стан оновлення навчальних планів спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта на 2020-2021 н. р.  Також Галина Володимирівна детально ознайомила з організацією освітнього процесу в коледжі в умовах карантинних заходів, про розробку порядку проведення заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти у ІІ півріччі 2019-2020 навчального року із застосуванням технологій дистанційного навчання у Бериславському фаховому педагогічному коледжі імені В. Ф. Беньковського Херсонського державного університету

Про порядок заповнення Журналів обліку роботи академічних груп і викладачів після виходу з карантину розповіли завідувачки відділень Марина Маловічко та Олеся Соколкова. 

Про зміст оновлених положень про педагогічну раду,  про екзаменаційну комісію атестації здобувачів фахової передвищої освіти в Бериславському фаховому педагогічному коледжі імені В. Ф. Беньковського ХДУ доповіла заступниця з методичної роботи Тетяна Деменнікова. 

Про готовність матеріалів до проведення заліково-екзаменаційної сесії за ІІ півріччя 2019 проінформували голови циклових комісій фахового коледжу.

Comments are closed.