Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти»

Шабанова Т.В., голова ОМО викладачів української філології Херсонської області, викладач-методист коледжу була модератором та доповідачом секції 3. Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти. 

28 січня 2021 року в режимі онлайн на платформі Google Meet на базі ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», Чернівецького медичного фахового коледжу та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти» відповідно до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році (Лист МОН України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 13.01.2021 № 221/10-37).

Організаторами конференції виступили: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Всеукраїнська спілка голів обласних методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», Чернівецький медичний фаховий коледж.

У роботі конференції взяли участь 147 учасників із закладів вищої та фахової передвищої освіти України, а також професори з Польщі (м. Познань) і Словаччини (м. Братислава).

Метою конференції було обговорення теоретико-прикладних аспектів і перспектив розвитку освітнього процесу в Україні та Європі, зокрема переходу до студентоцентрованого компетентнісного навчання.

Учасників конференції привітали заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор економічних наук, професор Юрій САФОНОВ; заступник директора ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Микола ХОМЕНКО; завідувач кабінету соціально-гуманітарної освіти ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» Ірина ЛЕПЕХА; директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, заслужений працівник освіти України Людвига ЦУРКАН; ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор Роман ПЕТРИШИН; проректор з наукової роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор технічних наук, доцент Андрій САМІЛА; директор ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» Василь ЧЕРНІВЧАН; директор Чернівецького медичного фахового коледжу, кандидат медичних наук Фрозіна КУЗИК; голова Всеукраїнської спілки обласних (міських) методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, заслужений працівник освіти України, викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», Тетяна АНТОНЮК, які відзначили актуальність і важливість винесених на конференцію для обговорення дискусійних питань та побажали успіхів у науковій діяльності.
Робота конференції проходила у формі пленарного засідання та п’яти наукових секцій за напрямами:
1. Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу в процесі вивчення української мови студентами закладів вищої та фахової передвищої освіти.
2. Формування базових комунікативних компетентностей під час опанування мови професійного спілкування.
3. Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти.
4. Інтеграція базових компетентностей у підготовку молодшого фахового бакалавра в процевсі вивчення загальноосвітніх дисциплін.
5. Компетентнісний підхід до реалізації студентоцентрованого навчання.
На пленарному засіданні були представлені ґрунтовні доповіді, з-поміж яких: «Новітня дидактика: механізми дії, коректність використання, навчальна продуктивність» (Олена МАЛЕНКО, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства та лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди); «Пошук ефективних можливостей викладання української мови як іноземної в умовах пандемії (з досвіду викладання в університеті ім. Адама Міцкевича в Познані – Польща)» (Тетяна КОСМЕДА, доктор філологічних наук, професор (Україна), професор титулярний (Польща) Познанського університету); «Академічна доброчесність як основа студентоцентрованого навчання»(Світлана ЛЕНСЬКА, доктор філологічних наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка); «Європейські цінності Словацької освіти»(Фелікс ШТЕЙНБУК, доктор філологічних наук, професор кафедри русистики та східноєвропейських студій Університету Коменського у Братиславі (Словаччина); «Реалізація особистісно орієнтованого підходу в підручнику із синтаксису української мови для студентів-філологів» (Олена КУЛЬБАБСЬКА, доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).
Під час секційної роботи учасники конференції мали змогу обговорити питання реалізації лінгвокультурологічної компетентності здобувачів вищої та фахової передвищої освіти; використання інноваційних технологій з метою формування мовленнєвої компетентності студентів; вплив фахової передвищої освіти на рівень професійних компетентностей студентів у сучасній освітній парадигмі та багато інших.


Узагальнені матеріали конференції рекомендовані до поширення в закладах фахової передвищої та вищої освіти з метою перейняття кращого досвіду організації навчально-виховного процесу, його науково-методичного забезпечення за умов інтеграції особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти.

Comments are closed.