🏫Навчальний заклад у післявоєнний час🏫

📍У 1946 році було одержано Наказ Міністерства освіти УРСР «Про відновлення роботи Бериславського педагогічного училища».
Після війни в місті не залишилось жодної здатної для розміщення педучилища споруди. Розпочинаючи із вступних екзаменів, всю роботу доводилось проводити в другу зміну в приміщенні Бериславської початкової школи №2.
📍На кінець 40-х років училище уже розміщувалося у трьох корпусах: по вул. Р. Люксембург, по вул. Гоголя та по вул. Луначарського.
Існувала також своя бібліотека, в кількості 400 книг, якою завідувала Бугайова О.П. Всім цим господарством завідував завгосп училища Садовник Петро Васильович.
📍Перший повоєнний набір студентів було оголошено в липні 1946 року. Вступниками могли бути лише випускники сьомих класів довоєнних років.
📍Учні училища жили на приватних квартирах. Багато з них були сиротами і напівсиротами, і тому частину плати за прожиття брало на себе педучилище.
📍У 1946 р. країну охопила нова біда – голод. Треба було забезпечити студентів хоч мінімальним харчуванням.
📍У 1947-50-х роках педучилище мало своє навчально-дослідне поле розміром 3 гектари. Овочі, вирощені на цьому полі, заготовлялися для студентської їдальні.
📍Студенти не лише навчались, вони були активними учасниками культурно-масової роботи. Справжніми святами стали в училищі вечори художньої самодіяльності, виступи агітбригади, студенти були постійними учасниками концертів на районній та обласній сценах.
📍В 1947-1948 навчальному році в училищі вже працювало 8 гуртків: хоровий – 65 чоловік, ансамбль народних інструментів – 25 чоловік, художній гурток – 17 чоловік; природничий гурток, також було організовано живий куточок: 6 курей, 4 голуби, 3 кролі, акваріум.
📍Бериславське педагогічне училище тісно співпрацювало з Херсонським педагогічним технікумом, проводилися спільні методичні об’єднання, конференції.
📍Дисципліна в училищі була сувора. За пропуски уроків без поважних причин студентів виключали з училища. Були випадки, коли виключали з училища тих студентів, які порушували трудову дисципліну під час сільськогосподарських робіт.
📍У 60-70-х р. училище займало одне з провідних місць в навчально-виховному процесі в республіці.
📍У 1963 році шкільний відділ вперше відкрив набір на базі 8 класів.
Восени 1972 року було урочисто відкрито новий навчальний корпус.
📍У 1971 році в училищі з’явилася нова спеціалізація – вчитель трудового навчання та креслення.
📍В 1976 році в училищі було відкрито заочний відділ, який готував вихователів для дитячих дошкільних закладів.
📍У 80-ті роки училище було повністю забезпечене необхідною і сучасною матеріальною базою. Майже в кожному кабінеті був телевізор, кіноустановка, всі необхідні ТЗН.
📍У 1987 році було відкрито набір на дошкільний відділ на базі 8 класів.
📍В 90-х роках була введена атестація викладачів. Багато викладачів училища під час атестації одержали вищу категорію.
У 2000 році викладач дошкільної педагогіки, завідуюча дошкільним відділом Крайнік Станіслава Данилівна за багаторічну плідну працю одержала високу урядову нагороду – звання „Заслужений учитель України”.
📍Адміністрація, викладачі потурбувалися і про подальшу долю своїх вихованців. Було налагоджено тісний зв’язок з Херсонським державним університетом та Мелітопольським державним педагогічним університетом по впровадженню ступеневої системи підготовки майбутніх спеціалістів.📍В листопаді 2021 року Бериславський педагогічний коледж буде відзначати своє 90-річчя. Назустріч цій визначній даті коледж йде з новими досягненнями, нарощуючи темпи з року в рік. Сьогодні коледж – це дружний колектив, який усвідомлює важливість і велич завдань, поставлених перед ним державою та часом.
#пошуково_дослідницька_комісія
#bpcbpc

Comments are closed.