Відкрите інтегровано-інтерактивне практичне заняття з сучасної української мови з практикумом на тему «Відмінювання іменників» провела викладач української філології Шабанова Т.В.

6 грудня  відкрите інтегровано-інтерактивне практичне заняття з сучасної української мови з практикумом на тему «Відмінювання іменників» провела викладач української філології Шабанова Т.В. зі студентами 142 групи у лабораторії НУШ. Студенти працювали за  таким планом:
1. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.
2. Відмінювання іменників, що мають форму прикметників.
3. Правопис складних іменників.
4. Морфологічний аналіз іменників.
Доцільно використані такі інтерактивні методи і прийоми навчання: метод шести капелюхів мислення Едварда де Боно, «Мозкова атака», «Прес» («Займи позицію»), пароль уроку, «Пінґ-понґ», «Ґронування», кодований диктант «Розпізнай у тексті», «Віночок вражень», «Незакінчене речення», QR-код, робота у групах, сенкан, есе та здоров’язбережувальні технології: кольоротерапія, пальчикова гімнастика, музичний супровід. Студенти із задоволенням полинули у світ креативності та творчості. Здійснювалась міжпредметна інтеграція: методика навчання української мови (вивчення іменника, застосування інтерактивних методів), українська література (творчість О.Довженка, Д.Павличка), дитяча література з основами культури і техніки мовлення (творчість П.Тичини), педагогіка (дидактика), психологія, філософія, історія; використовувалися різні види оцінювання, самооцінювання і  взаємооцінювання. Вдало проведене лінгвістичне спостереження написання слів відповідно до нового правопису, робота над текстом, словникова робота. Простежувалися усі наскрізні лінії, зв’язок з життям, з рідним краєм, природоохоронна змістова. За допомогою мнемотехнік, карти пам’яті студенти швидко відтворювали навчальний матеріал. На занятті панувала доброзичлива атмосфера. Умотивовані здобувачі освіти досягли поставленої мети, зазначеної в очікуваних результатах. Усні відповіді і виконані письмові завдання свідчать про гарний настрій, обізнаність студентів із вищезазначених навчальних дисциплін.

Comments are closed.