Шабанова Т.В., викладач української філології, викладач-методист,  брала участь у розробленні та рецензуванні нових освітніх програм та навчальних підручників

Шабанова Т.В., викладач української філології, викладач-методист, брала участь у розробленні та рецензуванні нових освітніх програм та навчальних підручників: є однією із укладачок програми «Українська література. Навчальна програма для закладів фахової передвищої освіти, що здійснюють підготовку фахових молодших бакалаврів на основі базової середньої освіти. (Схвалено Вченою радою Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол No 7 від 28 вересня 2022 р.), а також рецензенткою навчального посібника «Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник для проведення практичних та самостійних робіт для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». ОПП «Комп’ютерна інженерія». – ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки». Укладач: Кабаненко А.М., викладач філологічних дисциплін ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету», які розміщені на сайті Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України за покликаннями

ПРОГРАМА :
https://drive.google.com/file/d/17U_PwF6X8ybpx8dmuQqHvqsb_iI1n2Fj/view
https://drive.google.com/file/d/1Y58Zgb3NKcrfG6FYRbasVsn3awL_dGSB/view

НАКАЗ ПРО НАГОРОДЖЕННЯ

ДОДАТОК

Comments are closed.