Література як стратегічний ресурс в освітній системі України. Участь у всеукраїнському науково-практичному семінарі

14 березня відбувся НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР “ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ”.

Сьогодні ця тема є як ніколи актуальною. Українська література завжди була засобом формування громадянської позиції учнів, здобувачів освіти. Українське суспільство на сьогодні потребує якомога більше подібних обговорень. Адже війна в першу чергу приходить туди, де недостатньо приділяється уваги саме вивченню української літератури з точки зору її впливу на громадянську позицію сучасної молоді.

Присутні 152 слухачі, серед них голови ОМО і РМО викладачів української мови та літератури ЗФПО. Від Херсонської області – Шабанова Т.В., голова ОМО викладачів української мови та літератури ЗФПО, методист Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф.Беньковського Херсонського державного університету.

Організатори: Чернівецький індустріальний фаховий коледж ВСП «Хмельницький політехнічний фаховий коледж НУ «ЛП»
ВСП «Техніко-економічний фаховий коледж НУ «ЛП» Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Пленарне засідання: 
1. «Антиімперська парадигма Івана Франка: боротьба з москвофільством і панрусизмом».
Володимир Ількович МИКИТЮК, кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, професор кафедри української літератури і мови імені Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка. 
2. «Культурно-освітній потенціал коміксів про російсько-українську війну». Ольга Сергіївна ДЕРКАЧОВА, доктор філологічних наук, професор кафедри початкової освіти Педагогічного факультету Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника. 
3. «Війна у спробі артикуляції: транс/формація жанрів». Олена В’ячеславівна МУСЛІЄНКО, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
5. «Російсько-українська війна, що триває. Способи літературного проговорення». Світлана Іванівна ВАРДЕВАНЯН, викладач кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
6. « Роль художнього Слова як зброї у російсько-українській війні (на прикладі збірки «У серці – Україна»). Світлана Василівна ЛЕНСЬКА, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
7. «Формування громадянської позиції при викладанні дисциплін в закладах освіти засобами української літератури на прикладі сучасної української підліткової літератури». Олена Богданівна БУРКОВСЬКА, кандидат філологічних наук,
викладач ХПФК НУ «ЛП». 
Незабутнє враження справили ґрунтовні і емоційні доповіді висококваліфікованих фахівців, науковців та жваве обговорення шляхів, методів впливу на молоде покоління засобами рідної літератури.

 

Comments are closed.