Відбувся захист курсових робіт студентів

Написання та захист курсової роботи за певною проблемною тематикою є невід’ємною частиною підготовки майбутнього фахівця у сфері освіти. 

Згідно з індивідуальними навчальними планами студентів денної форми здобуття освіти, освітніх програм за якими здійснюється підготовка у коледжі, у квітні відбулися захисти курсових робіт.

Студенти  досліджували проблемні теми з таких навчальних дисциплін як психологія, методика навчання іноземної мови, образотворче мистецтво з методикою навчання, методика навчання української мови, педагогіка, методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (природнича, соціальна, здоров’язбережувальна, громадянська та історична освітня галузь), педагогіка, трудове навчання з практикумом, основи природознавства з методикою. Екологія, методика фізичного виховання, методика зображувальної діяльності.

Більшість студентів випускних груп продемострували глибоку теоретичну обізнаність із своїх тем та проявили наполегливість у точності оформлення робіт відповідно вимог.

Comments are closed.