Використання НІТ у фізико-математичній освіті молодшого школяра

Сьогодні широко проваджується комп’ютерна техніка в освітньому процесі. Здатність використовувати у своїй діяльності сучасні інформаційні технології є показником сформованості інформаційної компетентності.

З метою популяризації шляхів використання НІТ під час вивчення предметів початкової школи, підготовки студентів до пробної педагогічної практики у Бериславському педагогічному коледжі 25 листопада 2013 року відбулася студентська науково-практична конференція «Використання НІТ у фізико-математичній освіті молодшого школяра» для студентів ІІІ курсу. Організаторами конференції виступили викладачі фізико-математичних дисциплін та НІТ.  Участь в ній взяли студенти IV курсу, які вже мають досвід у використанні інформаційних технологій на уроках. Вони розкрили основні теоретичні аспекти з теми та продемонстрували високий рівень інформатичної культури.
10 11
Демонструвалися презентації з анімацією та тригерами, авторські відеоролики, програмні продукти тощо, які логічно доповнять вчителя на уроці. Донесли до слухачів можливості Інтернет, а саме дистанційного навчання. Ознайомили присутніх з особливостями здійснення пропедевтики вивчення астрономії, фізики та геометрії в початковій школі. Переглядаючи мультфільми, читаючи казки, учні початкових класів пізнають основи фізичних та астрономічних знань, розуміють роль геометрії у житті людини.
12Працівниками бібліотеки організовано тематичну виставку літератури з даного питання.
Під час студентських виступів здійснювалася робота з залом. Крім студентів у конференції взяла участь практичний психолог коледжу, яка розкрила психологічний аспект впливу комп’ютерних комунікацій на розвиток особистості молодшого школяра.
13
 
 
 
За участь у роботі студентської науково-практичної конференції доповідачі отримали сертифікати.
 
 
Програма
студентської науково-практичної конференції
«ВИКОРИСТАННЯ НІТ У ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА»
для студентів ІІІ-IV курсів спеціальності «Початкова освіта»
25 листопада 2013 року
Організаційний комітет:
Шкворченко Г. Ю. – голова предметної (циклової) комісії викладачів фізико-математичних дисциплін та НІТ, викладач інформатики, спеціаліст ІІ категорії.
Тіток М. І. – викладач фізико-математичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.
Пєрмінова І. О. – викладач математичних дисциплін, спеціаліст ІІ категорії.
Кириченко А. С. – викладач математики та інформатики, спеціаліст.
Бондаренко В.М. – викладач математики та НІТ, спеціаліст.
Шаповалова К. В. – практичний психолог, спеціаліст ІІ категорії
План конференції
1.              Вступ. Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителя початкових класів – вимога сьогодення Шкворченко Г.Ю., викладач інформатики, спеціаліст ІІ категорії.
2.              Формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів у Бериславському педагогічному коледжі Верхогляд Вікторія, студентка 144 групи.
3.              Розвиток предметних компетентностей засобами мережі Інтернет Аністратенко Марія, студентка 141 групи.
4.              Інтерактивні методи і прийоми на уроках математики в початковій школі Карпова Марія, студентка 142 групи.
5.              Пропедевтика фізичних знань у початковій школі Дрозд Тетяна, студентка 124 групи.
6.              Пропедевтика вивчення геометрії в початковій школі Ярошович Наталія, студентка 144 групи.
7.              Психологічний аспект впливу комп’ютерних комунікацій на розвиток особистості молодшого школяра Шаповалова К.В., практичний психолог, спеціаліст ІІ категорії.
8.              Підведення підсумків конференції.

Comments are closed.