Дошкільна освіта

Бериславський педагогічний коледжКомунальний вищий навчальний заклад

«Бериславський педагогічний  коледж

 імені В.Ф.Беньковського»

Херсонської обласної ради

Рівень акредитації: перший.
Ліцензія: МОНУ серія АД №073250, дата видачі 12.02.2013 року.
Випускникам видається диплом державного  зразка.
Адреса: 74300, м. Берислав, Херсонська область, вул. Слобідська, 45
Тел/факс:  (05546) 7-56-85,  7-28-14, 0500156308
E-mail: berpedkoledg@gmail.com, www.www.bpc.ks.ua

1Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів з галузі знань

0101 Педагогічна освіта за спеціальностями:
“Дошкільна освіта”
Термін навчання 3 роки 10 місяців

«Вихователь дошкільного закладу та вихователь логопедичних груп»
(база 9 класів)
«Вихователь з правом навчання іноземної мови»
(база 9 класів)
  Вступні випробування: українська мова, математика.
“Вихователь дошкільного закладу” (база 11 класів), термін навчання 1 рік 10 місяців
“Вихователь дошкільного закладу” (база 11 кл.) (заочна форма), термін навчання 2 роки 10 місяців
 Вступні випробування: конкурс сертифікатів УЦОЯО з української мови та літератури, з історії України або біології (за вибором).

2 3 4

Виходячи з  потреб дошкільних навчальних закладів області коледж готує спеціалістів з додаткової кваліфікації «Вихователь логопедичних груп». Навчання майбутніх логопедів здійснюється досвідченими викладачами відділення. Студенти набувають уміння і навички, вивчаючи дисципліни: основи логопедії, логопедична ритміка і методика навчання, психологія мовлення, клінічні основи дефектології, методика освітньо-виховної роботи з дітьми логопатами.

Студенти мають змогу продемонструвати свої знання на педагогічній практиці у кращих дошкільних навчальних закладах м.Берислава, Нової Каховки.
Переваги:

сучасно оснащений кабінет логопедії, професійна майстерність педагогів надає можливість підготувати висококваліфікованих спеціалістів для подальшої роботи на посаді вихователя-логопеда.

       На сьогоднішній день, працюючи за новою програмою «Я у світі», дошкільні заклади потребують вихователів з грунтовними знаннями іноземної мови. З цією метою у коледжі створена та функціонує лабораторія англійської мови та методики навчання, на базі якої проходять індивідуальні та групові консультації.

Студенти займаються дослідницько-пошуковою роботою, яка спрямована на позитивне ставлення до обраної професії та вдосконалення професійних вмінь.

Переваги:

активно працює клуб «Лінгва»,залучаючи студентів даної спеціалізації до участі у міжнародних проектах, лінгвістичних  фестивалях, використовуючи традиційні та інноваційні технології навчання, що дозволяє  підготувати висококваліфікованого фахівця  з англійської мови для роботи у дитячих садках.

5

Comments are closed.