Характеристика комісії

IMG_5488 2 - копияПредметна (циклова) комісія викладачів соціально – економічних дисциплін створена у Бериславському педагогічному училищі в 1964 році (в минулому називалась предметною комісією суспільних дисциплін). За період свого існування у стінах педагогічного училища тут працювали досвічені і талановиті педагоги: Гуревич Зіновій Львович, Сугак Анатолій Мілентійович, Камкін Володимир Онисимович, Кривонос Ілля Семенович, Якубовська Олена Юліанівна, Барильнік Алла Іллівна, Коліщук Світлана Володимирівна, Гайдай Галина Миронівна, остання багато років очолювала предметну комісію. Досвід і глибокі знання передавали своїм вихованцям викладачі суспільних дисциплін протягом кількох десятиліть. Випускники Бериславського педагогічного коледжу імені В.Ф.Беньковського працюють в різних кінцях України та за її межами. З теплотою згадують студентські роки та своїх улюблених викладачів суспільних дисциплін колишні студенти. Нині предметна (циклова) комісія викладачів соціально – економічних дисциплін працює в складі: Шаповалової Наталії Юріївни, Соколкової Олесі Володимирівни, Цицаркіна Олександра Михайловича, Шаповалова Віталія Віталійовича. Предметна (циклова) комісія викладачів соціально – економічних дисциплін забезпечує викладання у коледжі таких дисциплін як всесвітня історія, історія України, основи правознавства, основи економічної теорії, етика та естетика, основи філософських знань, соціологія, людина і світ, методика викладання «Я у світі» на відділеннях «Початкової освіти» та «Дошкільної освіти» і сприяє формуванню професійних компетентностей у майбутніх педагогів. Викладачі предметної (циклової) комісії соціально – економічних дисциплін є авторами методичних посібників, збірок, методичних рекомендацій, мають публікації у фахових виданнях: «Рідна школа», «Історія та правознавство», «Класному керівнику усе для роботи», «Освіта. Технікуми. Коледжі», «Виховна робота у школі». Викладачі ПЦК беруть активну участь у роботі науково – практичних конференцій (м. Севастополь, Одеса, Умань, Дніпропетровськ, Нікополь, Черкаси, Київ), регіонального методичного обꞌєднання викладачів соціально – економічних дисциплін педагогічних ВНЗ І р .а. Південного регіону України ( м. Запоріжжя, Новий Буг, Олександрія, Білгород – Дністровський, Кременчук, Дніпропетровськ, Нікополь Балта) та обласного методичного обꞌєднання викладачів всесвітньої історії та історії України ВНЗ І р. а. Херсонської області.

IMG_5483 2 - копияНауково-методична проблема предметної (циклової) комісії: «Формування громадянської національно-патріотичної активності студентів у контексті підготовки студенті до створення науково – методичного середовища у дошкільних навчальних закладах та початковій школі» (2012-2017рр.) Викладачі ПЦК спрямовують свою діяльність на реалізацію компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців, передбаченого Державним стандартом початкової загальної освіти і Базового компоненту дошкільної освіти, та впроваджують інноваційні технології у навчальний процес (інтерактивні, проектні, інформаційно – комунікаційні, модульного навчання, критичного мислення). Під час вивчення суспільних дисциплін реалізується стратегічна мета – розвиток історичної свідомості, громадянської та соціальної активності  студентів через формування у них предметних та життєвих компетентностей, що сприяє самореалізації та професійному становленню майбутніх педагогів. З цією метою викладачами ПЦК розроблені навально – методичні комплекси, методичні рекомендації по підготовці студентів до самостійної роботи з  дисциплін які викладаються, що сприяють ефективності процесу навчання та впливають на якісний показник знань студентів. Викладачі соціально – економічних дисциплін, реалізуючи в життя одне із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні, у позакласній роботі ставлять перед собою мету формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, здійснюючи її на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, сприяють фізичному, моральному, культурному розвитку майбутнього педагога. З цією вони проводять позакласну роботу, застосовуючи інтерактивні, інформаційно – комунікативні технології (захист проектів, віртуальні екскурсії, філософські, історичні читання, уроки духовності, загальноколеджні лінійки до історичних подій, літературно – музичні композиції, усні журнали, «круглі столи», он-лайн – журнали, студентські теоретично – практичні конференції та ін.), які мають професійне спрямування. Викладачі ПЦК постійно знаходяться у творчому пошуку, адже утвердження компетентнісного підходу дає можливість орієнтуватись на результат навчальної діяльності, сприяє формуванню і розвитку у студентів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях і сприяє формуванню професійних компетентностей у майбутніх педагогів.

_MG_5336Шаповалова Наталія Юріївна, викладач соціально – економічних дисциплін, голова предметної (циклової) комісії, «спеціаліст вищої категорії»;

Науково-методична проблема: «Формування громадянських компетентностей шляхом патріотичне виховання у процесі підготовки студентів до формування науково-методичного середовища в навчальних закладах» (2010-2015 н .р.)

Педагогічний стаж: 13 років.

Стаж роботи у коледжі: 19 років. Займає посаду методиста коледжу.

Дисципліни: всесвітня історія, методика викладання предмету «Я у світі», людина і світ.

 

_MG_5912Соколкова Олеся Володимирівна, викладач соціально – економічних дисциплін, «спеціаліст».

Науково-методична проблема: «Формування правових компетентностей при підготовці майбутніх педагогів» (2013-2014 рр.).

Педагогічний стаж: 2 роки

Стаж роботи у коледжі: 15 років.

Дисципліни: основи правознавства, основи філософських знань.

 

 

IMG_5506 2 - копия

Цицаркін Олександр Михайлович

Педагогічний стаж: 8 років

Дисципліни: історія України, основи економічної теорії, соціологія.

 

 

 

 

 

IMG_5511 2 - копия

Шаповалов Віталій Віталійович (сумісник)

Науково-методична проблема: «Впровадження проектної діяльності на уроках історії та правознавства з метою активізації пізнавальної діяльності»

Педагогічний стаж: 22 роки

Дисципліни: історія України, соціологія.

 

 

Comments are closed.