Що я можу знати? Що я маю робити? – лекція-діалог з педагогіки

21«Формування основ наукового світогляду молодших школярів» було темою відкритого лекційного заняття з педагогіки, яке провела викладач психолого-педагогічних дисциплін С.В. Тупікіна для студентів 133-134 груп Бериславського педагогічного коледжу.

Викладач обрала лекцію-діалог з використанням технології інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчання. На лекції студенти познайомилися з такими поняттями як світогляд та види світогляду, його структура. Також були розкриті питання, що стосувалися світоглядних уявлень, вірувань українського народу, методики ознайомлення молодших школярів з традиціями українського народу, з народними святами, звичаями. Особливу увагу викладач звернула на шляхи, засоби і методи формування наукового світогляду у молодших школярів.

Студенти активно брали участь у дискусії та ділилися своїми неординарними роздумами про значення світогляду, про роль релігії, знань та переконань у формуванні світогляду не тільки молодшого школяра, а й сучасної молодої людини.

Зокрема,  Світлана Яцушко, Марина Козинець, Віктор Вітрук висловили цікаві думки щодо впливу світогляду вчителя на погляди і переконання учнів. А Пастух Альбіна розкрила значення педагогічного такту в діяльності учителя.  Майбутні педагоги визначили свій тип світогляду за характеристиками,  з якими їх познайомила Світлана Володимирівна. Більшість студентів обрало альтруїстичний та гуманістичний типи світогляду.

7На занятті викладач разом зі студентами проаналізувала зміст освіти через державні документи, що відображають його (Державний стандарт початкової загальної освіти, Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, навчальні плани, програми, підручники) з позицій формування світогляду.

Підводячи підсумок лекції, Світлана Володимирівна зазначила, що перетворення знань у світоглядні погляди й переконання тісно пов’язане з формуванням в учнів системного ставлення до дійсності та до себе. Тому виховна робота повинна передбачати створення умов, у яких учень мав би змогу виявляти власне ставлення до подій, явищ. Це сприятиме формуванню єдності слова і діла, світогляду і поведінки, активної життєвої позиції.

Сподіваємося, що отримані студентами знання сприятимуть становленню їх як особистостей та майбутніх висококваліфікованих працівників освітніх закладів України. 

Comments are closed.