Дякую за довіру!

Шановні батьки 123 групи! Завдяки вашій підтримці в коледжі були модернізовані кабінети іноземної мови.

IMG_9646Змістове наповнення та дизайн кабінетів ви довірили викладачам іноземної мови та особисто мені. Під час проектування освітнього простору кабінетів ми спиралися на вимоги Державних стандартів початкової та середньої освіти, які вимагають формування професійних, життєвих, наукових компетенцій протягом усього періоду навчання ваших дітей. Головною  під час змістового наповнення кабінету стала ідея інтеграції знань. 

IMG_9587 - копия

Ми хотіли, щоб англійську мову наші студенти змогли сприймати не як окремий предмет, а у єдності історії, культури, літератури, географії та економіки англомовних країн. Ми прагнемо, щоб у результаті навчання в нашому коледжі у майбутніх педагогів були сформовані професійні компетенції. Результат нашої спільної діяльності – повний компетентний продукт, тобто сучасні, конкурентоздатні, кваліфіковані молоді педагоги. Ми сподіваємося, що нові кабінети будуть сприяти ще кращому навчанню ваших дітей, що ми виправдали вашу довіру.
Також я хочу особисто подякувати батьківському комітету 123 групи та класному керівникові Кайдаш Жанні Самвелівні за активну допомогу у створені новітніх аудиторій.
 
Директор коледжу
Маргарита Климович

Comments are closed.