Відкрите заняття з іноземної мови «Київ – столиця України. Визначні пам’ятки. Міста України. Пасивний стан дієслова»

IMG_0010Викладач іноземної філології Рогова Є. С. провела 07.05. 2014 р. відкрите заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням на тему «Київ – столиця України. Визначні пам’ятки. Міста України. Пасивний стан дієслова» зі студентами 124 групи. Мета заняття: розширити словниковий запас за темою; вчити розпізнавати активний і пасивний стан дієслова під час читання та аудіювання і використовувати його у процесі усного спілкування; розширити знання про Україну, історію визначних пам’яток. IMG_0013Заняття проведено у формі заочної екскурсії до найбільш відомих міст нашої держави. Викладач, використовуючи інтерактивні методи навчання, залучала студентів до активної іншомовної мовленнєвої діяльності на занятті, розвивала їхні здібності спілкуватися іноземною мовою. На занятті використовувались здоров’язбережувальні технології, підібрані студентами: паузи-релаксації, фонетична зарядка, які студенти будуть використовувати під час проходження практики в школах Бериславського району та міста Нова Каховка.

IMG_0020Викладач творчо підійшла до побудови заняття, на якому єдність навчання і виховання на засадах гуманізму, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави відігравали значну роль.

Comments are closed.