Відкрите практичне заняття: «Організація різних форм опитування»

Викладач педагогіки М.В. Бігун провела відкрите практичне заняття з педагогіки на тему: «Організація різних форм опитування» зі студентами 123 групи.

Практичне заняття проведено з метою формування професійних компетентностей студентів щодо всебічного й достовірного встановлення рівня навчальних досягнень учнів при оцінюванні результатів їх навчально-пізнавальної діяльності, тобто вміти виявляти, аналізувати й оцінювати не тільки кінцеві досягнення учнів, а й психологічну, процесуальну сторони їх навчальної роботи: інтерес, старанність, наполегливість, рівень пізнавальної активності і самостійності, творчості.
На занятті у формі ділової гри, де студенти виступали в ролі вчителів та учнів, було продемонстровано методику використання форм та методів контролю знань, умінь і навичок учнів як традиційних, так і інтерактивних («Вітер дме», «Шпаргалка», кросворд, «Перетинання тем», дидактичне тестування, педагогічний диктант тощо). Це дало змогу кожному студентові зрозуміти особливості організації та проведення фронтальної, групової, парної та індивідуальної форм опитування. Також кожен студент мав змогу оцінити себе сам за допомогою листа-самооцінки.
Студенти, які не брали участі в проведенні форм опитування, на занятті виступали в ролі експертів. Їх завданням було проаналізувати проведену форму опитування та оцінити роботу студента за допомогою розроблених критерій.
Зміст завдань побудований студентами самостійно на основі матеріалу з додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 № 1/9-74 «Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання  навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів». Таким чином, на занятті відбувалася робота з нормативно-правовою базою щодо контролю, перевірки та оцінки навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Студенти засвоїли теоретичні основи контролю й перевірки знань учнів, усвідомили необхідність керуватися державними документами в процесі навчання та оволоділи професійними вміннями щодо організації перевірки знань учнів.05
Викладач особливу увагу звернула на мотиваційний компонент навчально-вивховного процесу, адже це відіграє важливу роль під час формування самооцінки та рівня домагань студента. Якщо студент постійно не справляється із завданнями й одержує низькі оцінки, то мотив досягнення успіху в нього значно послаблюється. Спочатку виникає негативне невротичне переживання, потім – байдуже ставлення до негативної оцінки. Як наслідок – ціннісна переорієнтація особистості.
06Для запобігання цьому явищу було використано такі прийоми: студентові з низькою успішністю, низькою самооцінкою доручено допомогти одногрупникові з подібними проблемами. Це поліпшило соціально-особистісну позицію студента, характер його діяльності, ставлення до самого себе; студентові пропонувалося виконати роль вчителя. У такому разі відбулося підвищення самооцінки завдяки прийняттю позиції вчителя, що є передумовою для підвищення рівня навчальної діяльності, зміни ставлення до неї.
07На занятті студенти показали вміння проводити фізкульхвилинку та пальчикову гімнастику, які вони отримали під час проходження педагогічної практики в школі. Здоров’язберігаючі технології дали змогу підвищити ефективність навчальної діяльності.
 
Практичне заняття Бігун М.В. продемонструвало професійний ріст молодого спеціаліста, її спрямованість на оволодіння сучасними технологіями навчання та формування професійних компетентностей у студентів. 

Comments are closed.