Онлайн-журнал про винахідника Миколи Бенардоса

Інформація про події минулого, яка закладена в пам’ятках науки і техніки, має не тільки пізнавальний інтерес. Вони розкривають перед нами картину розвитку науки і техніки в їх матеріальному втіленні, вказують на результати творчої діяльності як відомих вчених та інженерів, так і невідомих майстрів, показують ту базу та основу, без якої не могла б успішно розвиватись сучасна енергетика.

До такої когорти людей належить винахідник кінця дев’ятнадцятого століття Микола Миколайович Бенардос, якого у 1981 році світ удруге відкрив для себе. Його  ім’я стало відоме широкій світовій громадськості з календаря ЮНЕСКО, куди заносяться найбільш пам’ятні події в історії людства.

Майже 80 років після відкриття електричної дуги вчені намагалися використати дуговий розряд для зварювання, доки геніальний винахід М.М. Бенардоса не вирішив це найскладніше завдання – «примирив» тисячоградусну плазму з холодним металом. Вже майже через 80 років після смерті винахідника на батьківщині М.М. Бернадоса йому були відкриті пам’ятники та створені музеї.

Comments are closed.