Відкрите лекційне заняття з основ логопедії

DSC_840319 листопада 2014 року викладачем Кузнєцовою О.В. проведене відкрите лекційне заняття з основ логопедії на тему: «Заїкання у дітей дошкільного віку» у 241 групі спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» додаткова кваліфікація «Вихователь дошкільного закладу та вихователь логопедичних груп».DSC_8405Метою заняття було надання студентам теоретичних основ про причини виникнення заїкання у дітей дошкільного віку, основні симптоми різних видів заїкання, диференційовану діагностику заїкання від спотикання. Були встановлені щільні зв’язки з психологією, педагогікою, методикою розвитку мовлення, анатомією, фізіологією. Зміст лекції супроводжувався мультимедійною презентацією. Викладач побудувала лекцію у вигляді інтерактивного спілкування, спираючись на знання студентів, які вони вже отримали в процесі вивчення курсу, а також на знання, які вони отримали під час практики в спеціалізованому дошкільному освітньому закладі для дітей з мовленнєвими вадами.
Всі студенти на занятті працювали активно, відповідали на поставлені питання, аналізували ключові поняття теми. Заняття проведено на належному теоретично-практичному рівні.

Comments are closed.