Характеристика комісії «Іноземна філологія»

ККК1Науково-методична проблема ПЦК: «Підготовка студентів до створення науково-методичного середовища у дошкільних  навчальних закладах та початковій школі шляхом формування професійних компетентностей при вивченні предметів іноземної філології».

Перша згадка про роботу комісії — у протоколах педрад секцій та методичних комісій 1968 року. В різні роки до складу комісії входили викладачі: російської філології: Павлова Дарья Трохимівна, Павлов Павло Федорович, Третьяков Георгій Микитович, Бойко Діна Михайлівна, Борецька Маргарита Сергіївна, Кареліна Анна Якимівна, Стародубець Валентина Григорівна, Споришева Людмила Павлівна, Вознесенська Галина Георгіївна, Гладка Таміла Карлівна, Пономаренко Надія Федосіївна, Білоус Ніна Василівна; викладачі іноземної філології Дворжецька Ксенія Миколаївна (закінчила Паризький університет у 1905 році), Плугар Микола Олексійович, Беляєва Ніна Олександрівна, Сікорська Людмила Олександрівна, Борідько Віра Іванівна, Рогова Ірина Яківна, Тимофієнко Ганна Григорівна.

Предметна(циклова) комісія викладачів іноземної філології Бериславського педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського забезпечує викладання предметів циклу іноземних мов (англійської та німецької), методики навчання іноземної мови, російської мови та методики її викладання в початкових класах, світової літератури та культурології у групах спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта».

Діяльність викладачів секції спрямована на застосування інтерактивних методів навчання як на заняттях, так і в позашкільній діяльності, розвиток комунікативної компетентності студентів з іноземних мов, заохочення їх до розширення кола читання, осмислення духовної цінності та поетики художніх творів, поглиблення культурно-пізнавальних інтересів студентів, усвідомленні ними ролі мови і літератури в сучасному світі, формуванні рис успішного мовця і творчого читача з високим рівнем загальної культури, активною громадянською позицією, національною свідомістю, вихованні в студентів поваги до культурних традицій різних народів.

Викладачі працюють над вирішенням таких завдань:

— подальший розвиток мотивації студентів до вивчення мови і літератури, засвоєння через мову і літературу історії, культури народу, моральних та естетичних цінностей, формування духовного світу студентів, їх світоглядних переконань, громадянських якостей, утвердження за допомогою засобів мови і літератури національних і загальнолюдських цінностей;

— розвиток у студентів умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати та відстоювати власну думку, вести дискусію, оцінювати життєві явища, моральні, суспільні, історичні та інші проблеми сучасності, висловлювати щодо них власне ставлення, досягати взаєморозуміння та взаємодії з іншими людьми;

— удосконалення базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок, узагальнення та поглиблення знань студентів про мову — як суспільне явище і про літературу — як мистецтво слова;

— вироблення у студентів вмінь орієнтуватися у різноманітній інформації українською та іноземними мовами, у світі класичної і масової літератури, користуватися сучасними інформаційними комунікаціями (Інтернетом, системою дистанційного навчання тощо), провадити пошуково-дослідницьку діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, систематизувати, зіставляти різноманітні факти та відомості), застосовувати на практиці здобуті у процесі вивчення мови і літератури знання, набуті вміння та навички;

— удосконалення під час провадження студентами дослідницької діяльності навичок самостійної навчальної діяльності, саморозвитку, самоконтролю, розвиток художньо-образного мислення, інтелектуальних і творчих здібностей учнів, їх емоційно-духовної сфери, естетичних смаків і загальної культури.

Предметна(циклова) комісія забезпечує ефективне й оперативне інформування про нові методики та технології навчання, сприяє створенню програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу й умов для творчої діяльності викладачів. Методичні матеріали, підготовлені викладачами та студентами під їх керівництвом, систематично друкуються у фахових періодичних виданнях.

Викладачі постійно беруть участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, де діляться з колегами своїми здобутками та надбаннями з практики застосування новітніх технологій в навчально-виховному процесі.

Велика увага надається розвитку пізнавальної активності студентів, їх творчих здібностей і нестандартного мислення, становленню їх активної громадянської позиції. Цьому сприяє організація гурткової та позакласної роботи з іноземної мови в рамках проекту «Глобус». Викладачами систематично проводяться загальноколеджні олімпіади з предметів іноземної філології, де визначаються переможці, які в подальшому приймають участь у обласних та регіональних олімпіадах.

Традиційними для викладачів ПЦК стали організація і проведення вечорів до Дня Святого Валентина, заходів до Дня рідної мови 21 лютого, фестивалів лінгвістичної майстерності.

Одним із інноваційних способів забезпечення якісної підготовки майбутніх спеціалістів при вивченні предметів іноземної мови є створення Асоціації англомовних студентів “Brush up your talk”, де створено штучне мовне середовище з англійської мови для всіх студентів коледжу, яке проходить у різноманітних формах: он-лайн журнал, діалог етикетного характеру, діалог-розпитування, діалог-обмін враженнями, діалог-домовленість, дебати, рольова гра, педагогічна подорож, заочна екскурсія тощо.

Традиційним способом реалізації професійно-методичної компетентності викладачів та студентів Бериславського педагогічного коледжу стало проведення влітку тематичної табірної зміни «Літо з англійською» у ДС «Чайка» (с. Лазурне), що створює умови для розширення можливостей у оволодінні іншомовним спілкуванням, залучення дітей до неформального вивчення іноземної мови, з максимальним урахуванням їх особистісних потреб у штучно створеному мовному середовищі.

На базі новостворених кабінетів іноземної мови постійно діють англомовні гуртки:
— «Методичний Case» (керівник Лаппа Олена Олександрівна),
— «Вікно в Америку» (керівник Кайдаш Жанна Самвелівна),
— «Подорожуймо з англійською» (керівник Рогова Євгенія Сергіївна),
— «Весела англійська» (керівник Жукова Юлія Володимирівна).

Склад комісії:

Середа Н.С.Середа Наталія Станіславівна, голова предметної(циклової) комісії викладачів іноземної філології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Дисципліни: методика навчання іноземної мови, німецька мова(друга іноземна), іноземна мова за професійним спрямуванням, розмовна практика, педагогічна практика

Науково-методична проблема: «Шляхи формування професійно-дослідницьких компетентностей вчителя початкової школи через використання сучасних систем навчання іноземної мови».

 

220Климович Маргарита Володимирівна, директор Бериславського педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти.

Науково-методична проблема: «Науково-методичне середовище початкової школи як фактор становлення творчої особистості вчителя та учнів».

Дисципліни: дитяча література, педагогічна практика.

 

 

 

_MG_8101Чечилова Галина Зіновіївна, заступник директора коледжу з виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

Дисципліни: сучасна російська мова з практикумом, педагогічна практика.

Науково-методична проблема: «Розвиток алгоритмічного мислення на заняттях з російської мови як засіб формування інформаційної культури майбутнього спеціаліста».

 

 

 

_MG_5972Жукова Ольга Віталіївна, викладач російської філології, спеціаліст І категорії.

Дисципліни: світова література, методика навчання російської мови.

Науково-методична проблема: «Використання ЦОР як засобу формування готовності до створення в початковій школі атмосфери наукового пошуку».

 

 

 

 

DSC_0046Кайдаш Жанна Самвелівна, викладач іноземної філології, спеціаліст І категорії.

Дисципліни: практичний курс іноземної мови, іноземна мова за професійним спрямуванням, методика навчання іноземної мови, розмовна практика, педагогічна практика.

Науково-методична проблема: «Шляхи формування методологічної компетенції студентів педагогічного коледжу під час вивчення іноземної мови через використання дослідницьких завдань».

 

 

Роговська Ганна Олександрівна, викладач іноземної філології, магістр.

Науково-методична проблема: «Шляхи розвитку комунікативної компетентності при вивченні предметів іноземної філології у педагогічному коледжі».

Дисципліни: іноземна мова(загальноосвітній цикл), німецька мова(друга іноземна), методика навчання іноземної мови в початкових класах, практикум усного і писемного мовлення, педагогічна практика.

DSC_0049 2Лаппа Олена Олександрівна, викладач іноземної філології, спеціаліст ІІ категорії.

Дисципліни: практикум усного і писемного мовлення, методика навчання іноземної мови в дошкільних закладах, іноземна мова(загальноосвітній цикл), іноземна мова за професійним спрямуванням, практичний курс іноземної мови, педагогічна практика.

Науково-методична проблема: «Формування мовленнєвої компетентності майбутніх педагогів шляхом удосконалення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності».

 

 

rogova_1Рогова Євгенія Сергіївна, викладач іноземної філології, спеціаліст ІІ категорії.

Дисципліни: методика навчання іноземної мови, іноземна мова (загальноосвітній цикл), іноземна мова за професійним спрямуванням, німецька мова(друга іноземна), практичний курс іноземної мови.

Науково-методична проблема: «Шляхи формування методологічної компетенції студентів через оволодіння ними педтехнологіями та методичним інструментарієм наукової діяльності».

 

 

Тимошенко Євгенія-Желана Миколаївна, викладач іноземної філології, спеціаліст.

Дисципліни: іноземна мова(загальноосвітній цикл), іноземна мова за професійним спрямуванням.

DSC_0079 2Жукова Юлія Володимирівна, викладач російської та іноземної філології, спеціаліст.

Дисципліни: іноземна мова(загальноосвітній цикл), світова література, іноземна мова за професійним спрямуванням, педагогічна практика.

Науково-методична проблема: «Інтерактивні технології на уроках іноземної мови та  світової літератури».

 

Обсуждение закрыто.