«Аплікація і художнє конструювання». Показове заняття з методики трудового навчання

24.03.2017 року Ліляновою І.А. проведене відкрите заняття з методики трудового навчання на тему «Аплікація і художнє конструювання». Заняття мало практичну спрямованість з використанням мультимедіа та інтерактивних технологій.

Протягом заняття викладач уміло підвела студентів до усвідомлення необхідності вивченої даної теми в початкових класах, заохочувала до творчої співпраці власним прикладом. Доцільно використані міжпредметні зв’язки з літературою, музичним мистецтвом, образотворчим мистецтвом.

За цих умов не лише інтегрувалися знання з різних предметів, але й виховувалися моральні якості особистості, розвивалися естетичні смаки, формувались предметні та життєві компетентності. На заняття панувала атмосфера доброзичливості та щирості.

Спілкування викладача зі студентами відбувалося у тісній співпраці, співдружності та взаєморозумінні.  Викладач правильно скоординувала розподіл ролей в групах, що сприяло злагодженій роботі та гарному результату.

Comments are closed.