«Основи діагностичної діяльності вчителя початкових класів». Workshop для студентів

Спрямованість сучасного освітнього процесу на повноцінне задоволення навчальних потреб і можливостей учнів, пошук шляхів забезпечення його суб’єктності, перехід до інноваційних форм оцінювання навчальних досягнень учнів на користь діагностики індивідуального розвитку — все це зумовлює актуальність вивчення діагностичного компонента професійної діяльності вчителя. 

28 березня 2017 року викладачем психолого-педагогічних дисциплін К.В. Шаповаловою був проведений семінар-практикум для студентів ІІ-го та ІІІ курсу «Основи діагностичної діяльності вчителя початкових класів». Спікерами на заході були: Іваненко Олена, 141 група, Кучеренко Юлія, 133 група, Сьомик Марина,143 група. Семінар-практикум проходив за таким планом: 1.Сутність педагогічної діагностики в системі педагогічної діяльності вчителя2.Методики діагностики навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів. 2.1. Методики педагогічної діагностики готовності дитини до навчання в школі. Speaker – Іваненко Олена ,141 група 2.2. Педагогічна діагностика учнів першого та другого класів. Speaker – Кучеренко Юлія, 133 група   2.3. Основні напрями діагностичної діяльності в третьому та четвертому класах. Speaker – Сьомик Марина,143 група 3. Діагностика особливостей особистісного розвитку.  3.1. Вивчення темпераменту та характеру    3.2. Вивчення самооцінки   3.3. Особливості діагностики емоційних  станів дітей. Вивчення невербальних сигналів. 4. Дослідження міжособистісних стосунків. 

На воркшопі студенти були поінформовані не лише з особливостями використання психодіагностичних методик, але й з етичними принципами використання результатів педагогічного вивчення учнів. Також учасники заходу практично застосували деякі методики для педагогічної діагностики учнів початкових класів.

Переглянути методичні рекомендації щодо педагогічної діагностики учнів можна за посиланням “Основи діагностичної діяльності вчителя початкових класів”

Comments are closed.