«Організація різних форм опитування з теми «Контроль за навчальною діяльністю учнів». Показове практичне заняття.

18 квітня 2017 року відбулося відкрите практичне заняття з педагогіки на тему: «Організація різних форм опитування з теми «» Контроль за навчальною діяльністю учнів».

Студенти 122 групи під керівництвом викладача педагогіки Тупікіної С.В. оволодівали професійними компетенціями  на  засадах партнерської педагогіки.

Рядки письменника-фантаста І. Єфремова: «Особистість – це Всесвіт: глибокий, таємничий, невичерпний» та видатного педагога В.О.Сухомлинського  «… найголовніше заохочення і найсильніше (та не завжди дійове) покарання в педагогічній практиці – оцінка.

Це найгостріший інструмент, використання якого потребує величезного вміння і культури» були епіграфом заняття, що спонукало студентів до вдумливої роботи.

            Бліц-опитування, «закінчи речення», «скринька знань», «бачене-небачене», «турнір-вікторина», робота в парах допомогли студентам засвоїти традиційні та інноваційні підходи до організації опитування учнів. Аналіз же кожного виду роботи розкривав методику форм організації опитування.

            В практичному занятті брали активну участь Грицаєнко В., яка підготувала змістовні ребуси та провела фронтальне опитування з їх використанням, а також Окс С., Константінова О., Самойленко К. та інші студенти.

            Єдність теорії і практики, традицій та інновацій – важлива запорука підготовки компетентного сучасного вчителя початкових класів.

Comments are closed.