Практична конференція «Краєзнавство у початковій школі»

Сьогодення вимагає постійного вдосконалення системи підготовки кваліфікованих педагогічних працівників. Розвиток неперервної педагогічної освіти має бути спрямований на збереження національних традицій і цінностей; забезпечення інтеграції науки і практичної педагогічної діяльності, а отже, формування професійних компетенцій майбутнього вчителя.

Досвід роботи засвідчує, що ефективним засобом досягнення інтеграції теоретичної і практичної підготовки студентів, формування ключових, предметних і професійних компетенцій, громадянського виховання є краєзнавство.

Виходячи з вищезазначеного, 11.04.2017 студенти 121-123, 144 груп брали участь у практичній конференції «Краєзнавство у початковій школі», яку організувала викладач педагогіки С.В. Тупікіна.

В ході конференції було наголошено, що Краєзнавство дозволяє об’єднати в єдине ціле навчальні дисципліни галузей знань Державного стандарту початкової загальної освіти з циклами нормативної частини навчального плану педагогічного коледжу: гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, що забезпечить формування предметних компетенцій через інтеграцію змісту освіти, єдність теоретичної і практичної підготовки вчителя початкових класів.

Краєзнавство, як інтегрований комплекс наукових знань та практичної підготовки, дозволяє вивчати під різним кутом зору Херсонську область. Серед об’єктів вивчення – природа, історія, господарство, населення, освіта, культура, народна творчість і т. ін.); розробка і запровадження методичних рекомендацій, літератури, інформації, адреси сайтів; використання інтерактивних технологій та методів навчання; проведення краєзнавчої пошукової роботи.

Студенти 144 групи Стьобіна І., Пендак І. показали Бериславщину туристичну. Лісакова А. підготувала матеріал про Херсонщину туристичну. Бібліотекар Ізмайлова О.В. презентувала студентам літературу, яка розкриває незабутні сторінки історії, дивовижну природу Херсонської області.

Студенти, під керівництвом викладача, визначили напрями використання отриманої інформації під час педагогічної практики.

Comments are closed.