«Професійна етика демократичного вчителя». Тренінгове заняття в межах проекту DOCCU

Професійна етика майбутніх вчителів початкових класів має вирішальне значення для успіху і навіть обґрунтування особливостей формування громадянських компетентностей у школярів в умовах Нової української школи. Виходячи з концепції ОДГ/ОПЛ професійна етика демократичного вчителя повинна відповідати таким трьом принципам: відсутності впливу спірного обговорення та надання можливості учням відстоювати свої інтереси. З метою поглиблення та узагальнення знань студентів з даної проблематики та в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» 15 травня 2018 року викладачем психолого-педагогічних дисциплін, директором Маргаритою Климович було проведене тренінгове заняття з основ педагогічної майстерності для студентів 142 групи на тему: “Професійна етика демократичного вчителя”. 

На початку заняття студенти виконали вправу «Мозковий штурм» щодо проблемного питання «Чому дошки та крейди недостатньо, або “навчено ≠ вивчено” та “вивчено ≠ застосовано” у реальному житті». Були розглянуті такі напрями даної проблеми як “Навчено – не означає вивчено”, “Вивчено – це не означає, що учні будуть застосовувати набуті знання у реальному житті” та «Чи є вчитель єдиним носієм інформації для сучасного молодшого школяра». Студенти коментуючи свої виступи спиралися на положення Концепції Нової української школи, а саме компетентнісний та діяльнісний підхід до навчання. Також учасники заняття визначили дії, які повинен реалізовувати вчитель працюючи над тим щоб учні могли застосовувати знання практично та у реальному житті. Це – завжди уважно вислуховувати учнів, їх відповіді або презентації, щоб оцінити навчальні досягнення; вчити учнів бути відповідальними за власний розвиток, наприклад, давати завдання, що передбачають самостійне опрацювання; постійно проводити рефлексію на кожному уроці: Що я вважаю особливо важливим, так тільки це… Я вчуся найкраще, коли …

Після обговорення студентам була запропонована вправа «Портрет демократичного вчителя», де учасники, майбутні вчителі, повинні були презентувати узагальнене бачення сучасного вчителя, використовуючи свої знання нормативної бази (Закону «Про освіту», Концепції Нової української школи) та візуалізувати створений образ педагога та роз’яснити як досягти такого рівня розвитку педагогічних та особистісних компетенцій в демократичному суспільстві. Підводячи підсумок даної вправи було з’ясовано, сучасний демократичний вчитель – це компетентна, ініціативна, мотивована, незалежна, креативна людина, яка може рефлексувати разом з учнями та емпатично відноситися до них.

Утворивши нові групи, студенти виконали вправу-візуалізацію  «Якби я був чарівником». Дана вправа мала на меті: заохотити студентів створювати значущі бачення. Особи без утопічних поглядів обмежилися статусом-кво. Також учасники отримали можливість застосувати свої таланти. Студентам було запропоновано представити себе у ролі чарівників. Кожна група отримала такі завдання: якою була б моя школа, мій клас, мої вихованці, якими були б батьки учнів, які були б учні у школі. Під час презентації студенти генерували фантастичні ідеї спираючись на фундаментальні положення освітньої системи України та світу. Під час обговорення учасники  намагалися вирішити питання, чи можна щось зробити для того, щоб їхні бажання здійснилися.

Для усвідомлення, якою може бути відповідальність, коли виникають конфлікти одне з одним та вдома та навчитися використовувати моральні міркування щодо прийняття рішень у разі виникнення конфліктів стосовно відповідальності студенти опрацювали історію «Мілан робить вибір». Шляхом групової дискусії учасники проаналізували моральні дилеми з якими зустрілися у творі та висловили індивідуальні судження стосовно ключових понять. (Відповідальність: іноді люди змушені щось виконувати – відповідальність може бути законною, моральною або соціальною, залежно від того, в чому вона полягає. Моральний конфлікт: конфлікт, який люди переживають, коли вирішують між двома або кількома напрямами дій. Громадянська відповідальність: обов’язки учнів стосовно суспільного оточення. Ця відповідальність виникає тому, що членство в суспільстві передбачає відповідальність). Учасники узагальнили види відповідальності стосовно себе, своєї сім’ї, свого найближчого оточення, національної громади та світу та навели приклади вирішення конфлікту відповідальностей з власного досвіду.

У кінці заняття студенти відрефлексували свою діяльність виконавши вправу «Чарівна рука». Учасники визначили, що було важливим для них, що сподобалось – не сподобалось, які були досягнення та якої інформації або діяльності не вистачало на занятті.

БІЛЬШЕ ФОТО ТУТ

Comments are closed.