Відбулася державна атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 5.01010101 “Дошкільна освіта” денної та заочної форми навчання

З 14 по 22 червня 2018 року в коледжі відбувалася державна атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 5.01010101 “Дошкільна освіта” денної та заочної форми навчання. Студенти складали комплексний кваліфікаційний іспит та державний іспит з додаткової спеціалізації “Вихователь логопедичних груп”.

Державний екзамен складався з двох частин: теоретичної і практичної. Теоретична частина передбачала усну відповідь на два теоретичних питання згідно з навчальними програмами і охоплювала весь курс вивчення дисциплін з додаткової кваліфікації: основи логопедії, логопедична ритміка і методика навчання, методика освітньо-виховної роботи з дітьми-логопатами, психологія мовлення, клінічні основи дефектології, третє питання – практичного змісту. Теоретичні питання підкріплювались прикладами з педагогічної практики, яку проходили студенти в логопедичних групах дошкільних навчальних закладів.

Члени державної кваліфікаційної комісії відмітили правильні, чіткі відповіді, побудовані в логічній послідовності на теоретичні питання у таких студентів: Жадлун Ірини, Ушаньової Юлії. 

За результатами проведення студентами практичної частини екзамену члени  державної комісії відмітили продемонстрований належний рівень практичних вмінь і навичок студентів щодо розвитку у дітей-логопатів артикуляційної моторики з елементами біоенергопластики, фоноритміки, кінезіологічних вправ, мовного дихання, слухової уваги, слухової пам’яті, фонематичного слуху, загальної та дрібної моторики.

Під час фронтальних видів роботи студенти продемонстрували вміння працювати з підгрупою дітей, показали такі позитивні якості як чуйність, гуманність, тактовність, володіння нормами етики та деонтології.

Члени державної комісії відмітили вміння практично застосовувати різноманітні прийоми роботи з дітьми-логопатами на різних етапах корекції, здійснювати оптимальні шляхи логопедичного впливу на кожну дитину таких студентів: Жадлун Ірини, Ушаньової Юлії, Сук Олени, Ніколенко Ольги, Єфремової Анастасії.

 

Comments are closed.