“Академічна доброчесність: вимога законодавства чи потреба якісної освіти?”. Семінар-тренінг

Комісія Старостату разом з Соколковою Олесею Володимирівною розпочали цикл семінарів-тренінгів з формування академічної доброчесності у коледжі “Академічна доброчесність: вимога законодавства чи потреба якісної освіти?”, який вже пройшли студенти ІІІ та IV курсів.

Студенти познайомились з поняттям та принципами академічної доброчесності, вимогами законодавства у сфері академічної доброчесності до здобувачів освіти, основними видами порушення академічної доброчесності, їх наслідками та видами академічної відповідальності.

Семінар побудований за матеріалами Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні SAIUP.

Також було використано матеріали онлайн-курсу для вчителів «Академічна доброчесність», розміщеному на сайті EDERA.
Проблема академічної недоброчесності гостро стоїть не лише в нашій країні, а й в усьому світі.

Студенти коледжу повинні усвідомити, що недоброчесність може призвести до жахливих наслідків в майбутньому, а саме до неконкурентноспроможності на ринку праці та в цілому неосвіченості населення. Від нас залежить майбутнє нашої країни.

Comments are closed.