Показове інтегроване заняття з природничих наук та інформатики на тему “Віруси…або “Знайомі незнайомці”.

З метою формування сучасних фахівців, які володіють такими компетентностями як екологічна грамотність і здорове життя, соціальна компетентність та ініціативність, інформаційно- цифрова компетентність було проведено інтегроване заняття з природничих наук та інформатики на тему “Віруси…або “Знайомі незнайомці”.

Заняття було проведено в рамках декадника викладачів ЦК математичних, природничих дисциплін та НІТ 5 грудня 2019 року викладачами Голуб О.М. та Підберезньою Я.О.

Заняття розпочалося з налаштування на гарну роботу “Вітаміном настрою” та повторення правил з ТБ поводження в комп’ютерному класі за допомогою платформи LearningApps.

Використовуючи menti.com студенти зробили ассоціативну хмару “Вірус” та повторили правила правопису виконуючи словниковий диктант “Рецепт грамотності”, який провела викладач Москалюк Г. В.

Сторінку “Майбутнього вчителя” проводила студентка 122 групи Клефос Аліна, яка познайомила всіх з підручниками з інформатики та природознавства, де зустрічається поняття вірусу.

Для перевірки раніше засвоєних знань студенти виконували різноманітні вправи за допомогою Smartboard. 

Працюючи в групах та за допомогою прийому “Фішбоун” студенти спробували сформулювати проблему співіснування людства з вірусами та запропонували шляхи її вирішення.

У підсумку учасники відрефлексували свою діяльність на занятті за допомогою прийому “Незакінчене речення”. 

Отримавши домашнє завдання (створити сенкан на тему “Вірус”) студенти та викладачі подякували один одному за гарну роботу на занятті.

Comments are closed.