Характеристика комісії

Рисунок1

Предметно-циклова комісія розпочала свою діяльність відразу після заснування Бериславського педагогічного училища у 1932 році.

Гордістю П(Ц)К є її ветерани Мажар Зоя Василівна, Шатохіна Тетяна Федорівна.

Сьогодні П(Ц)К викладачів психолого-педагогічних дисциплін та трудового навчання з методикою є випускною комісією спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта». Викладачі працюють під гаслом: «Від творчого викладача до творчого студента» і забезпечують викладання у коледжі таких предметів: вступ до спеціальності, педагогіка, методика виховної роботи, методика виховної роботи (ДК), основи педагогічної майстерності, сучасні педагогічні технології, психологія, безпека життєдіяльності, методика трудового навчання з практикумом, охорона праці, керують різними видами педагогічної практики.

Невід’ємною частиною діяльності комісії є організація різнопланової поза аудиторної роботи, яка спрямована на формування педагогічної компетентності  майбутнього вчителя. Традиційними стали місячники педагогічної майстерності викладачів, проведення олімпіад, гурткова робота. Гурток «Умілі руки», який був створений у 2001 році викладачем Ліляновою І. А., у 2013 році вперше в історії коледжу отримав звання зразкового.

Мета П(Ц)К: Удосконалення системи підготовки вчителів початкової школи на основі поєднання надбань народної педагогіки, педагогічної спадщини минулого та сучасних педагогічних технологій, забезпечення розвитку майбутніх вчителів, здатних у процесі професійного вдосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму.

Завдання:

1.      Формувати професійні компетентності майбутніх вчителів відповідно до мети початкової школи, вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, Галузевої концепції неперервної педагогічної освіти.
2.      Зміцнювати міжпредметні зв’язки з фундаментальною і прикладною освітою та формувати на цій основі предметні, ключові та професійні компетентності.
3.      Здійснювати індивідуалізацію навчально-виховного процесу та удосконалювати систему самостійної роботи студентів.
4.      Забезпечувати глибоке опанування змістом психолого-педагогічних дисциплін через використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання, мультимедійних засобів та методик позакласної виховної роботи.
5.      Формувати вміння здійснювати психолого-педагогічну діагностику та включати студентів у навчально-дослідну діяльність.
6.      Вивчати, впроваджувати та пропагувати педагогічний досвід.
7.      Удосконалювати комплекси навчально-методичного забезпечення викладання предметів П(Ц)К.
8.      Удосконалювати методичне та матеріально-технічне забезпечення кабінетів П(Ц)К.
9.      Розробляти і удосконалювати систему програмованого контролю предметів П(Ц)К.
10.  Підвищувати компетентність викладачів засобами самоосвіти та методичної роботи.

Науково-методична проблема предметної (циклової) комісії:

Професійна реалізація майбутнього вчителя засобами навчання, науково-дослідницької діяльності, педагогічної практики та позааудиторної роботи як шлях підготовки студентів до створення науково-методичного середовища у початковій школі.

_MG_5712Деменнікова Тетяна Вікторівна, заступник директора з наукової роботи, "спеціаліст вищої категорії", викладач-методист, Відмінник освіти України.

Науково-методична проблема: "Оволодіння науково-методичними цінностями педагогічної реальності з метою розвитку професійного рівня готовності студентів коледжу до створення в початковій школі атмосфери наукового пошуку.".

Дисципліни: педагогіка, вступ до спеціальності.

 

 


_MG_5721Тупікіна Світлана Володимирівна, голова П(Ц)К,  "спеціаліст вищої категорії", Відмінник освіти України.

Науково-методична проблема: "Розвиток педагогічних здібностей студентів через створення науково-методичного середовища під час вивчення предметів психолого-педагогічних дисциплін та педагогічної практики".

Дисципліни: педагогіка, сучасні педагогічні технології, основи педагогічної майстерності.

 

 

_MG_8157Лілянова Ірина Анатоліївна, "спеціаліст вищої категорії", "старший викладач".

Науково-методична проблема: "Формування комплексу науково-методичних компетенцій через розвиток творчих здібностей на заняттях методики трудового навчання та в позааудиторній роботі".

Дисципліни: безпека життєдіяльності, методика трудового навчання з практикумом, охорона праці, практичне навчання в майстернях.

 

 

 

_MG_8160

Вовк Олег Юрійович, спеціаліст І категорії.

Науково-методична проблема: "Управління навчально-дослідною діяльністю студентів під час педагогічної практики".

Дисципліни: методика трудового навчання з практикумом, практичне навчання в майстернях.

 

 

 


_MG_5594Скворцов Андрій Володимирович, спеціаліст вищої категорії.

Науково-методична проблема:"Оволодіння теоретично-практичними засадами психодіагностики в курсі вивчення психології з метою розвитку професійних компетентностей майбутнього вчителя".

Дисципліни: психологія.

 

 

 

 

Шаповалова Катерина Василівнаспеціаліст ІІ категорії

Науково-методична проблема: "Використання соціальних мереж при викладанні психолого-педагогічних дисциплін та у ході педагогічної практики з метою здійснення психолого-педагогічного супроводу студентів та підготовки їх до дослідної роботи у початковій школі".

Дисципліни: практичний психолог.

якущенко

Якущенко Андрій Вікторивич, спеціаліст.

Науково-методична проблема: "Формування професійних компетентностей  майбутнього організатора роботи з учнівськими об’єднаннями в процесі викладання  методики виховної роботи та педагогічної практики".

Дисципліни: методика виховної роботи.

 

 

 

Бігун Мар’яна Володимирівна, спеціаліст, магістр.

Науково-методична проблема: "Формування навичок педагогічної техніки майбутнього вчителя початкової школи в процесі вивчення предметів психолого-педагогічних дисциплін та педагогічної практики".

Дисципліни: педагогіка

Berjatna

Бержатна Тетяна Анатоліївна, спеціаліст І категорії.

Дисципліни: педагогіка, методика виховної роботи.

 

Comments are closed.