Завершився місячник педагогічної майстерності викладачів дошкільних дисциплін

Завершився місячник педагогічної майстерності викладачів дошкільних дисциплін
(Предметна (циклова) комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін
початкової та дошкільної освіти)

IMG_4529Відповідно до плану роботи коледжу на 2014-2015 н. р. у жовтні – листопаді проведено місячник педагогічної майстерності викладачів психолого-педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта».

Місячник проведено на належному теоретично-методичному і практичному рівні з метою реалізації науково-методична проблема предметної (циклової) комісії: Забезпечення якісної підготовки майбутніх вихователів до створення науково-методичного середовища у дошкільних навчальних закладах через впровадження особистісно зорієнтованих технологій у системі предметів дошкільного циклу.

Місячник відкрила традиційна лінійка до Дня дошкілля, яку організували викладачі Грибовська А.С., Чернишова Н.С.. Захід продемонстрував єдність теоретичної і практичної підготовки студентів. До участі у лінійці були запрошені вихованці Бериславського ДОЗ №3 «Теремок».

IMG_4675Семінари-практикуми  на теми «Роль інтерактивних методів навчання у розвитку мовлення дошкільників» (Чернишова Н.С.), «Формування математичної компетентності дітей дошкільного віку» (Грибовська А.С. ), «Використання мульттерапії у вихованні моральних якостей дітей дошкільного віку»( Рябченко М.С.) були спрямовані на формування у студентів вмінь використовувати інтерактивні методи виховання і навчання на заняттях в дошкільному освітньому закладі.

Інформаційні хвилинки на тему «Сучасність педагогічної технології В.О. Сухомлинського» (Кузнецова О.В.), альманах на тему «Видатні постаті педагогіки і психології. .Ян Коменський. «Материнська школа» (Грибовська А.С., Рябченко М.І.), педагогічні читання на тему «М. Монтессорі. Сенсорне виховання як основа розвитку дітей молодшого дошкільного віку» (Грибовська А.С., Рябченко М.І.) сприяли розширенню знань студентів про видатні постаті педагогіки та розкрили актуальність їх погляді, налаштували студентів на вивчення історії педагогіки.

IMG_5280В системі проведені заходи з логопедії, зокрема, практична студентська конференція на тему «Пропаганда логопедичних знань серед батьків» (Кузнєцова О.В.), он-лай-журнал на тему «Профілактика мовленнєвих вад у дошкільників» (Кузнєцова О.В., Шаповалова К.В.), практичний семінар на тему «Особливості оволодіння рідною мовою дошкільниками у нормі та патології» (Кузнєцова О.В., Чернишова Н.С.) які об’єднали вивчення предмету в групах з додатковою кваліфікацією «вихователь логопедичних груп» і викладання предмету в інших групах. Продемонстровано інтегративне вивчення  дошкільних дисциплін, єдність аудиторної та поза аудиторної роботи.

Круглий стіл за участю вихователей дошкільних закладів на тему «Традиції та інновації в сучасному дошкільному закладі» (Рябченко М.І., Хмарук Г.О., Кузнецова О.В.), теоретично-практична студентська конференція на тему «Особливості розвитку дітей дошкільного віку»(Грибовська А.С., Чернишова Н.С.,  Борисенко Ю.С.) були спрямовані на формування професійної компетентності майбутніх вихователів  відповідно до мети дошкільної освіти, вимог Базового компоненту дошкільної освіти, Галузевої концепції неперервної педагогічної освіти.

Завершальним акцентом місячника став конкурс педагогічної майстерності серед студентів випускних груп 222 та 241 (Грибовська А.С., Кузнєцова О.В.).

План проведення позааудиторних заходів виконано. На черзі проведення відкритих занять.

При проведенні навчальних занять, позааудиторних занять викладачі впроваджують сучасні технології навчання і виховання, а також готують студентів на педагогічній практиці до їх впровадження, встановлюють  міжпредметні зв’язки з фундаментальною і прикладною освітою та формують на цій основі предметні, ключові та професійні компетентності у майбутніх вихователів ДОЗ.

Comments are closed.