Одне з основних питань дидактики: чому навчити

411 листопада 2014 року викладачем Бігун М.В. було проведено відкрите лекційне заняття з педагогіки на тему: «Зміст освіти» для студентів 121-122 груп.

Тема має ключове значення у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів.

Лекція проведена у формі діалогу. Оптимально поєднано традиційні та інтерактивні методи навчання. Викладач встановлювала міждисциплінарні та внітріпредметні зв’язки, що забезпечувало наступність у вивчені курсу педагогіки.

Зміст лекції супроводжувався мультимедійною презентацією, що забезпечувало візуалізацію сприймання навчального матеріалу.2

3На занятті здійснювалась робота з нормативними документами. Розглядали особливості їх імплементації в навчально-виховний процес. Особливу увагу викладач звернула на структуру побудови кожного з документів змісту освіти, зокрема Державного стандарту початкової загальної освіти, навчального плану, навчальної програми.

Викладач розкрила практичне значення вивчення теми.

Студенти, зокрема Долженко Тетяна, Чирка Ірина, Кожукар Віталій, Калинич Іван, Дмитрів Тетяна на занятті працювали активно, відповідали на поставлені питання, аналізували ключові поняття теми.

Заняття проведено на належному теоретично-практичному рівні.

Comments are closed.