Засідання методичного об’єднання викладачів іноземної мови педагогічних ВНЗ початкового рівня вищої освіти Південного регіону України.

20 жовтня у коледжі відбулося засідання методичного об’єднання викладачів іноземної мови педагогічних ВНЗ початкового рівня вищої освіти Південного регіону України.
До коледжу завітали викладачі з Одеси, Нового Бугу, Балти, Запоріжжя, Олександрії, Нікополя, Дніпропетровська та Кременчука.
На засідання були винесені питання особливостей викладання предметів: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практичний курс іноземної мови» та організація позакласної (гурткової) роботи.
Практичне втілення деяких аспектів викладання присутні побачили на відкритому занятті з іноземної мови за професійним спрямуванням на тему «In a lunch room»,  проведеному викладачем Кайдаш Ж.С.,( 123 група), практичному курсі іноземної мови на тему «Around the town», викладачем Гладкою Ю.В.,(133 група), позакласне заняття на тему « Musical Great Britain» (студенти 123, 143 гр.).жан1
Присутні звернули увагу на інтеграцію України у європейський освітній простір,  яка передбачає оновлення не лише змісту освіти, але й ставить нові вимоги до навчальних аудиторій, гості звернулись до директора коледжу М. В Климович. зі словами:
«Маргарито Володимирівно, створення приємного простору для студентів вашого закладу, викладачів іноземної філології сприятиме обміну ідеями та думками, у таких аудиторіях (№20 «Маленька Америка», №21 «Світ англомовних країн», №21 А «Євроінтеграція»  зможуть не лише засвоювати навчальний матеріал, а й працювати над важливими проектами та поглибити свій кругозір».
Викладач іноземної філології Роговська Г.О.  поділилася з присутніми досвідом укладання комплексу науково-методичного забезпечення з предмету «Практикум усного і писемного мовлення» та доповідь на тему: «Навчання майбутніх учителів англійської мови усної комунікації як професійно необхідної норми у курсі «Практикум усного та писемного мовлення».  Викладач Жукова Ю.В.  продемонструвала власний посібник з самостійної роботи з предмету «Іноземна мова» та підготувала доповідь на тему «Організація самостійної роботи як засіб формування самостійної компетентності».
Викладач Гладка Ю.В. підготувала доповідь на тему «Прийоми та методи для розвитку компетенцій письма у студентів педагогічного коледжу», проілюструвавши теоретичні положення відеопрезентацією.
Середа Н.С. представила доповідь на тему: «Відеопроект – одна з форм активізації пізнавальної діяльності студентів» та підготувала власний відеопроект з участю студентів коледжу не лише груп спеціалізації вивчення мови, а й інших груп як англійською так і німецькою мовами.
Міжпредметна інтеграція знайшла своє відображення також у позакласному заході з іноземної мови на тему «Musical Great Britain», що був підготовлений   викладачами іноземної філології Климович М.В., Кайдаш Ж.С., Середою Н.С., Шпитальною  Ю.В., Жуковою Ю.В., Роговською Г.О.,
жан3
Метою заняття було розширити кругозір студентів під час занять з  країнознавства, а саме представників різних стилів музики:класики, поп,рок. Присутні відмітили нестандартну форму проведення, цікавий підбір відеоматеріалів, наявність проблемних питань, що спонукають до формування власних поглядів. Студенти 2,4 курсу показали не тільки знання з країнознавства, а ще й продемонстрували свої таланти виконанням пісень Стінга, Адель та грою на фортепіано виконанням пісні «Yesterday» групи Бітлз.
     Члени регіонального методичного об’єднання проаналізували виконання рішень попереднього засідання МО, обговорили та затвердили план роботи методоб’єднання на поточний  навчальний рік, програму проведення олімпіади з англійської мови в 2015-2016 н.р.
жан2Голова методичного об’єднання Бойко Світлана Василівна, викладач  Новобузького педагогічного коледжу, подякувала директору коледжу Климович М.В. та викладачам іноземної філології за високий рівень методичної роботи, якісні знання студентів та побажала подальших успіхів.
«Навчання в сучасних аудиторіях, використання інтерактивних технологій на практичних заняттях, ведення словників студентами, систематичне використання різних видів роботи сприятиме збагаченню активного лексичного запасу студентів, розвитку умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати та відстоювати власну думку, вести дискусію, оцінювати життєві явища, моральні, суспільні, історичні та інші проблеми сучасності, висловлювати щодо них власне ставлення, досягати взаєморозуміння та взаємодії з іншими людьми» – зазначила Світлана Василівна.
  Викладачі іноземної філології висловлюють щиру вдячність директору Бериславського педагогічного коледжу Маргариті Володимирівні Климович за допомогу у підборі матеріалів до проведення занять та організації проведення методичного засідання.
 
 

Comments are closed.