«Компетентнісний підхід в процесі реалізації розділу «Людина і світ» на уроках курсу «Я у світі»

DSC_2380«Компетентнісний підхід в процесі реалізації розділу «Людина і світ» на уроках курсу «Я у світі» саме на таку тему провела відкрите заняття з методики навчання предмета «Я у світі» Шаповалова Н.Ю. Тип заняття: інтерактивна керована лекція на основі діяльнісного підходу  з використанням ІКТ виправдала сподівання і присутніх викладачів і студентів 132 групи.
Впродовж усього заняття студенти активно працювали під час проведення таких  інтерактивних методів як «Мікрофон» ділились думками, яким повинен бути сучасний урок та за яких умов цього досягнути.
DSC_2394Висновки  студенти робили з допомогою «Кубика Блума»,  оригінальної педагогічної технології  Бенджаміна Блума, на гранях якого були написані завдання  «Чому», «Поясни», «Назви», «Запропонуй», «Придумай», «Поділись». Студенти формулювали  питання до навчального матеріалу по тій грані на яку випав кубик.
На лекції студенти дізнались як  молодшим школярам  розповідати про історичні події та з якого віку вони сприймають історію держави та світу, та спробували самостійно підготувати фрагменти уроків з використанням інтерактивних технологій: побудова асоціативного куща, прямий колективний «Мозковий штурм», прийом синектики, мозковий штурм з використанням конвертів («Конвертна атака»).
ню1
Студентка Ольга Федіна опрацювала підручники з літературного читання та зробила аналіз, які саме теми з історії вивчаються в початковій школі на уроках читання. А Дмитрів Тетяна провела фізкультхвилинку «Як вітаються в різних країнах світу».
Діяльнісний підхід заняття виправдав себе на всі 100%. Бажаємо студентам такої ж активності та  успіхів і під час сесії, і під час педагогічної практики.

Comments are closed.