«Педагогічна вікова періодизація». Показове семінарське заняття з дошкільноїпедагогіки

08 грудня 2016 року викладачем дошкільних дисциплін Грибовською А. С. було проведено показове семінарське заняття з педагогіки на тему «Педагогічна вікова періодизація» зі студентами 221 групи.


Метою заняття було формування у студентів уміння орієнтуватись у змісті навчального матеріалу, виділяти головне, істотне у змісті теми; формування у студентів уміння й навичок застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності.


Заняття пройшло у вигляді подорожі, проходячи кожну станцію студенти демонстрували свої теоретичні знання в інтерактивній формі: робота в мікрогрупах, «Очікування», «Чарівний кошик».


Цікавою була ділова гра «Відгадай», де студенти продемонстрували свої знання з дитячої психології, акторські здібності, вміння використовувати засоби інтонації, міміки, жестів, рухів щоб передати ознаки вікових криз дітей дошкільного віку.  Заняття пройшло на належному теоретично-практичному рівні.

 

Comments are closed.