Показове заняття з української літератури на тему «Євген Плужник. Загальний огляд творчості. Поезії»

На показове заняття з української літератури на тему «Євген Плужник. Загальний огляд творчості. Поезії» запросила своїх колег викладач української філології Бериславського педагогічного коледжу імені В.Ф. Беньковського Бернвальдт Т.С.

Форма проведення – «урок-дослідження». Виконуючи випереджувальні завдання, студенти-«біографи» і «літературознавці» представили змістовні розповіді за матеріалами досліджень долі поета та творчого доробку митця на основі архівних матеріалів, спогадів, відеоматеріалів, публікацій про визначного поета ХХ століття, представника літератури «розстріляного відродження».

Студенти удосконалювали навички ідейно-художнього аналізу поезій, виразного читання творів, поглиблювали знання з теорії літератури.

Поєднання класичних методів та прийомів роботи: пропедевтична бесіда, розповідь, літературна вікторина на узагальнення вивченого матеріалу, словникова робота, робота з підручником, творча робота, компаративний аналіз поезій, складання сенкану у поєднанні з інтерактивними технологіями «Асоціативний кущ», «Мікрофон», з дослідницькою роботою, робота творчих груп сприяло формуванню у студентів умінь аналізувати, досліджувати, узагальнювати.

На занятті здійснювалися внутрішньопредметні та міждисциплінарні зав’язки.

Урок-дослідження поглибив знання студентів про види лірики, на уроці формувались уміння висловлювати власні міркування, робити висновки, розвивались вміння визначати роль художніх засобів, відчувати настрій у поетичному творі.

Урок прищеплював любов до поетичного слова, виховував почуття гордості за українських поетів.

Comments are closed.