Віртуальна екскурсія столицею України – англійською. Показове заняття з іноземної мови

25 квітня в 122(3) групі відбулося показове заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням на тему «Київ-столиця України. Визначні пам’ятки. Пасивний стан», яке провела викладач іноземної філології Гладка Ю.В.

Метою заняття було використання лексичного матеріалу в усному та писемному мовленні студентами з теми «Україна» та продемонструвати набуті знання під час виконання лексико-граматичних вправ.

Протягом заняття викладач використала інтерактивні та здоров’язбережувальні технології,  мультимедійні засоби. Заплановані форми роботи були організовані у нетрадиційній формі «Заняття-екскурсія».

Набуті лексичні знання стануть у нагоді студентам під час візиту до англомовних країн та допоможуть орієнтуватись у великих містах.

Робота студентів виправдала всі сподівання викладача,  cтуденти виконали вдало всі завдання та поділилися враженнями у підсумкових бланках «Feed back».

Comments are closed.